Prezentace

Prezentace závodníků všech druhů závodů bude probíhat v den závodu na parkovišti Safari Parku Dvůr Králové u vjezdu do safari.

Běh na 5 km a 10 km

  • Pro účastníky, kteří se registrovali předem a jejichž platba byla na účtu připsána nejpozději 2. dubna, bude připraveno přednostní odbavení. Na základě uvedení jména a příjmení, případně data narození, obdrží účastník startovní číslo s čipem a registrační tašku s dárky od partnerů a stravenkou zaručující bezplatné občerstvení a nápoj po doběhu. 
  • Účastníci, kteří nechají registraci až na místě v den závodu nebo se registrovali, ale neuhradili startovné předem na účet, musí na místě vyplnit registrační formulář. Po uhrazení startovného bude účastník na základě údajů z registračního formuláře zapsán do startovní listiny a obdrží startovní číslo s čipem, stravenku zaručující bezplatné občerstvení a nápoj po doběhu a v případě, že ještě nebude naplněna kapacita, také registrační tašku s dárky od partnerů.
  • Z důvodu omezené kapacity registračních tašek a medailí doporučujeme závodníkům, kteří nechají úhradu startovného až na místě, dorazit na prezentaci co nejdříve. Registrační tašky a medaile plně garantujeme jen závodníkům, kteří uhradili startovné předem. 

Rodinný běh na 2 km

  • Pro účastníky, kteří se registrovali předem a jejichž platba byla na účtu připsána nejpozději 2. dubna, bude připraveno přednostní odbavení. Na základě uvedení jména a příjmení, případně data narození, obdrží účastník startovní číslo s čipem a stravenku zaručující bezplatné občerstvení a nápoj po doběhu. 
  • Účastníci, kteří nechají registraci až na místě v den závodu nebo se registrovali, ale neuhradili startovné předem na účet, musí na místě vyplnit registrační formulář. Po uhrazení startovného bude účastník na základě údajů z registračního formuláře zapsán do startovní listiny a obdrží startovní číslo s čipem a stravenku zaručující bezplatné občerstvení po doběhu.
  • Startovní číslo bude vydáno pouze dětskému závodníkovi. V případě, že se s dítětem bude závodu účastnit doprovod, žádná z doprovodných osob startovní číslo neobdrží. U doprovodu není registrace ani prezentace potřeba, doprovod nemusí hradit startovné.

 

Druh závodu Start závodu Prezentace/registrace v den závodu
Závod na 10 km 12:00 8:30 - 11:30
Závod na 5 km 11:00 8:30 - 10:30
Rodinný závod na 2 km                                  

10:00           

8:00 - 9:30