Bichir mramorovaný - Polypterus palmas

Dravé ryby, které se vzájemně snesou jen ve velké nádrži.
výskyttropická Afrika
biotopřeka Kongo a oblast Katangy
potravavodní bezobratlí i obratlovci
rozměrydélka až 50 cm
váhaaž 15 kg
Patří do vývojově staré skupiny ryb. Pomocí plynového měchýře, který vytváří dva plicní vaky, mohou dýchat vzdušný kyslík. Mají mnohočetnou hřbetní ploutev. Mláďata mají vnější žábry.