Safariběh ČSOB 2020: Nechci být poslední

Milí atleti, máme pro vás dobrou zprávu! Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru sice nemůže Safariběh ČSOB 2020 proběhnout v původním termínu na začátku dubna, díky vstřícnosti hlavního sponzora běhu, Československé obchodní banky, se nám však podaří závod uspořádat v termínu náhradním, a to v sobotu 17. října. Veškeré zaplacené startovné účastníkům přesuneme na nový termín a budeme se těšit, že s námi poběžíte pro záchranu antilop Derbyho! 

Pozn.: Už provedené registrace, které nebudou uhrazeny do 1. dubna, budou smazány ze startovní listiny. V dostatečném předstihu před závodem (předpokládáme že v srpnu) pak registraci volných míst znovu otevřeme.