Africké safari Josefa Vágnera vyhlášeno kulturní památkou


15.1.2015

Africké safari v ZOO Dvůr Králové bylo životním projektem Josefa Vágnera, který se ředitelem dvorské zoo stal roku 1965. Myšlenky na založení safari se v jeho denících objevují už v druhé půli 60. let, kdy se vydal na první africké expedice. Celkem ze svých cest do zoo přivezl na dva tisíce zvířat. Právě stáda afrických kopytníků jsou hlavní atrakcí safari.

Josef Vágner pro safari, jež se vyznačuje vhodně zvoleným terénem se zalesněním a přírodním napajedlem, zajistil pozemky a začal s jeho budováním. Otevřeno však bylo až v roce 1989, tedy v době, když už Josef Vágner v zoo nepracoval. O dokončení a rozvoj safari se tak zasloužili i Vágnerovi nástupci jako Jiří Svoboda, Pavel Suk, Ivan Pojar či Dana Holečková. Safari bylo nejdříve možné absolvovat v turistických autobusech, od roku 2011 je však možné ho projet i vlastním automobilem. V roce 2016 byl postaven zcela nový vjezd do safari. Při projížďce po safari, které je v provozu zpravidla od začátku května do konce září, mohou návštěvníci obdivovat více než dvě stovky zvířat. Jedná se především o kopytníky jako žirafy, zebry, watusi, antilopy nebo pakoně, ale také o pelikány a pštrosy.

Africké safari Josefa Vágnera ve Dvoře Králové bylo na podzim 2016 prohlášeno za kulturní památku. Podle rozhodnutí ministerstva splňuje podmínky pro prohlášení za kulturní památku jakožto "významný doklad historického vývoje a životního způsobu společnosti, jako projev tvůrčích schopností a práce člověka". Důležité jsou podle ministerstva také jeho hodnoty historické a "vztah k významným osobnostem a historickým událostem".