Galerie Zdeňka Buriana

V Galerii Zdeňka Buriana v hlavní správní budově ZOO Dvůr Králové (Neumannova vila) si nenechte ujít jedinečné obrazy malíře Zdeňka Buriana s prehistorickou tematikou. Jde o největší stálou expozici Burianových obrazů na světě.

Ve čtyřech místnostech galerie je návštěvníkům představen vývoj života na zemi od provohor, tedy období, které trvalo okolo 345 milionů let a během něhož se formovaly kontinenty, vyvinuly se první druhy rostlin a bezobratlých, ryb a obojživelníků, až do čtvrtohor, jež sahají od starší doby kamenné až po současnost. V období čtvrtohor se Burian snažil zachytit zejména vývoj člověka a rozvoj savců – mamutů nebo srstnatých nosorožců. Velkou část sbírky zaujímají rovněž obrazy dinosaurů, kteří jsou typičtí pro druhohory. Žádný návštěvník tak jistě nepřehlédne malby zobrazující známé veleještěry jako například brachiosaura nebo stegosaura.

O tom, že sbírka Burianových obrazů v ZOO Dvůr Králové, čítající celkem 147 děl, je světovým unikátem, svědčí i fakt, že obrazy byly prohlášeny národní kulturní památkou.

Vstup do galerie je zahrnut v ceně vstupného do safari parku. Galerie je každý den otevřena od 10 hodin a zavírací doba je stejná jako u pokladen v dané části roku. více zde