Adax - Addax nasomaculatus

Býval kultovním zvířetem starého Egypta. I naše zoo se zapojila do programu na zpětné vysazení adaxe do rezervací Tunisu
výskytv přírodě je téměř vyhuben, vyskytuje se jen v rezervacích severní Afriky (Tunis)
biotoppouště až polopouště - aridní oblasti
potravatráva, listy a pupeny keřů, vodu získává z rostlin a rosy, vydrží dlouho bez přímého vodního zdroje
věkaž 27 let
rozměrydélka 120 - 130 cm, výška 95 - 115 cm, délka rohů je 20 - 100 cm (rohy mají obě pohlaví)
váha90 až 135 kg

Vodu získává z rostlin a rosy, měsíce vydrží bez přímého vodního zdroje. Je obratný a vytrvalý běžec. Má široké paznehty, přizpůsobené k pohybu v písku. Ve stádě jsou k sobě značně agresivní samci i samice. Ochrana: Adax je kriticky ohroženou antilopou, která obývá pouštní oblasti severní Afriky. Údaje o jeho výskytu jsou značně nejisté, v přírodě žije adaxů méně než 300, většina z nich v Nigeru. Ve většině severoafrických zemí, kde dříve adax žil, je dnes zcela vyhuben. Lépe se mu daří v zoologických zahradách a soukromých parcích, kde je v současnosti chováno přibližně dva tisíce adaxů. V prosinci 2007 byl ze ZOO Dvůr Králové dopraven samec adaxe do tuniského národního parku Djebil. Do Afriky přicestoval společně s dalšími dvanácti zvířaty z celkem jedenácti zahrad USA a Evropy. Z následného pozorování zvířat vyplývá, že dvorský samec se v Tunisku úspěšně rozmnožil. Samec ze ZOO Dvůr Králové se původně jmenoval Terence, v monitorovacích zprávách o projektu se však objevuje jako BR1 BL2. Každopádně při monitoring populace v letech 2010 a 2011 byl opakovaně zaznamenán jako dominantní samec ve skupině několika zvířat, jednou dokonce v jedenáctičlenné skupině. Je tak prakticky jisté, že se v Africe rozmnožil a nás velice těší, že jsme k obnově populace v národním parku Djebil mohli přispět. V ZOO Dvůr Králové se do března 2017 narodilo již 154 mláďat.