Bahnivec horský - Redunca fulvorufula

Antilopa hornatých oblastí Afriky. Obtížně chovatelná v lidské péči
výskytjižní Afrika
biotoptravnaté oblasti a otevřené lesní porosty 1500-5000 m.n.m
potravatrávy a měkké výhonky keřů
věkaž 16 let
rozměryvýška 60 - 80 cm, délka 110 - 125 cm
váha20 - 30 kg
Vyskytuje se v hornatých oblastech v lesích, nebo v krajinách s roztroušenými stromy a keři, většinou poblíž vodního zdroje. Samci mají 15 - 25 cm dlouhé růžky, které využívají k soubojům o samice v období páření. Dlouhý, zespodu bílý ocas vztyčí při nebezpečí, čímž opticky varuje ostatní jedince. I když je jejich chov v lidské péči obtížný, může být do budoucna pro přežití tohoto druhu zásadní.