Sitatunga západoafrická - Tragelaphus spekei

Dříve nazývána antilopa bahenní
výskyt střední a jižní Afrika
biotopbažiny a mokřady, vlhký prales
potravabažinná vegetace
věk20 let
rozměrydélka těla samci 125 - 170 cm, samice 115 - 150 cm, výška v kohoutku samci 85 - 125 cm, samice 75 - 105 cm, rohy jen samec o délce 50 - 90 cm
váhasamci 70 - 120 kg, samice 40 - 105 kg

Sitatungy jsou uzpůsobeny k životu v bažinatém a vodním prostředí. Pokud spatří predátora, snaží se uniknout do vody. Dlouhá kopýtka i paspárky jsou adaptovány k pohybu v měkkém, bažinatém terénu. Vyhýbají se otevřené krajině a vodním plochám bez vegetace. Nejsou-li rušeny, bývají aktivní po celý den. Při rušivých vlivech (působení člověka) přecházejí téměř výhradně k aktivitě noční. Tento kopytník je výborný plavec. Při spásání vodních rostlin se i potápí. Většinou se shlukují do skupin jedinců stejného pohlaví. Samci se svým vzhledem výrazně liší od samic. Samci jsou šedohnědí až čokoládově hnědí, samice a mláďata jsou světle hnědé až zrzavě zbarvená. Rohy samce jsou dlouhé 50 - 90 cm a jsou zakroucené. Mláďata i dospělci mají na zádech, na bocích a v obličeji bílé pruhy a skvrny. Po březosti trvající kolem 8 měsíců samice porodí jedno mládě. Samci dosahují dospělosti v 1,5 roku, samice v 1 roce věku. Na lokalitách mohou pobývat společně s voduškami.

Do naší zoo byly poprvé dovezeny v roce 1969 a do 7. března 2019 se již narodilo 123 mláďat.