Voduška červená - Kobus leche kafuensis

Voduška červená neboli lečve se vyskytuje ostrůvkovitě v bažinatých územích delty řeky Okavango
výskytjižní Afrika - delta řeky Okavango
biotopkřovinaté savany a oblasti v blízkosti vodních toků
potravatráva, bažinné a vodní rostliny
věkaž 25 let
rozměrydélka těla 130 - 180 cm, kohoutková výška 85 - 110 cm, rohy mají jen samci 45 - 92 cm
váha70 - 150 kg

Její srst je zbarvena do zrzava s bílým břichem, hrdlem a okolím očí a tlamy. Zbarvení samců s věkem tmavne. Rohy má jen samec. Podobně jako u ostatních vodušek je jejich srst mastná a vydává výrazný zápach. Živí se trávou, bahenními a vodními rostlinami. Před predátory utíká do vody, dobře plave. Pohybuje se na mokřadech, na mělkých březích naplavenin a bažin. Velká stáda se typicky vyskytují ve světlých lesích a na travnatých plochách při okrajích vodních ploch a toků. Pohlavní dospělosti dosahuje v 1,5 - 2 letech, po březosti trvající 260 - 270 dnů rodí 1 mládě o hmotnosti 6 - 9 kg.

Patří mezi ohrožené druhy zvířat (je zařazena do kategorie zranitelný druh), a proto je důležitý jejich chov v lidské péči. ZOO Dvůr Králové zavedla mezinárodní plemennou knihu pro tento druh. Narodilo se zde od roku 1974 do 7.3. 2019 již 508 mláďat. ZOO Dvůr Králové se může pochlubit největším stádem vodušek červených na světě mimo zemi původu.