Evoluce šelem

Ještě než se z prastaré skupiny šelem Panthotheria začali vyvíjet zástupci dnešních suchozemských šelem (tygr jako představitel kočkovitých šelem), oddělili se ploutvonožci.  Ti jsou dnes zastoupeni lachtany, tuleni a mroži. Kostra tuleně kuželozubého pochází z chomutovského zooparku.