Dril černolící - Mandrillus leucophaeus

Výrazná pohlavní dvoutvárnost, samice jsou zhruba poloviční velikostí i váhy než dospělí samci
výskytKamerun, část Nigérie, v pevninské části Rovníkové Guineji a na jejím ostrově Bioko
biotophusté tropické deštné lesy, v nížinách a říčních nebo pobřežních oblastech do nadmořské výšky 1200 m nad mořem, otevřeným bezlesým prostorám se vyhýbá
potravaje to všežravec, převažuje rostlinná strava, zejména ovoce a semena, dále listy, květy, kořeny, houby, ale nepohrdne ani menšími živočichy, jeho potravu tvoří příležitostně hmyz a další bezobratlí (krabi, měkkýši), ptačí a plazí vejce, malé ryby, plazi, o
věkv přírodě 20 let, v lidské péči i přes 30 let
rozměrydélka těla 72-83 cm, ocas 8-12,5 cm
váhaaž 27 kg, samice jsou zhruba o polovinu menší
Na hřbetě mají olivově zelenou srst, jeho hlava je však zbarvená černě. Má poměrně krátký čenich a ve tváři lícní vaky, do kterých si ukládají potravu. Živí se všežravě. Občas se stává, že tlupa až o 25 jedincích zavítá za potravou na plantáže s maniokem nebo palmou kokosovou či olejnou a místní obyvatelé pak na ně pořádají hony. Pytláci tyto primáty loví pro maso, tzv. bushmeat. Nejvíce je však ohrožuje kácení původní vegetace a odlesňování velkých ploch za účelem zemědělství. Vzniklé plantáže jim neposkytují vhodnou potravu. V seznamu ohrožených druhů IUCN označen jako ohrožený. Populace v přírodě se odhaduje mezi 4000 až 10000 jedinci. V ZOO Dvůr Králové je chována skupina drilů od roku 2015, první mláďata se narodila v roce 2016. V současnosti je v královédvorské zoo chována největší skupina drilů v Evropě o jedenácti jedincích. (ohrožený druh)