Desátý dril a roztomilý lemur. V safari parku se narodila mláďata vzácných primátů


27.8.2020
Ve skupinách lemurů kata a drilů černolících se narodila mláďata, s nimiž se postupně seznamují všichni spolubydlící. Oba vzácné přírůstky už mohou obdivovat návštěvníci ve výbězích safari parku.
Jubilejní desáté odchovávané mládě se narodilo 24. srpna ve skupině vážně ohrožených drilů černolících. „Matka Kumasi se o potomka stará a ošetřovatelé už zjistili, že jde o samce. Doplnil tak samičku z dubna letošního roku,“ říká zooložka Gabriela Linhart. Odchov drilů je velmi cenný, protože chov i mláďata jsou v zoologických zahradách neobvyklé. V Česku nejsou k vidění nikde jinde a na celém světě je chová jen 17 institucí. V safari parku žije ve velkém přírodním výběhu jen za vodním příkopem největší skupina na světě. I s nejnovějším přírůstkem čítá 14 členů.

„Ve skupině jsou dva dospělí samci, menší Ricardo a větší Chepo. Tolerují se a oba se páří se samicemi, i když jeden spíš tajně, aby to ten dominantnější neviděl. Otce tak můžeme pouze odhadovat,“ doplňuje Gabriela Linhart. To je zcela mimořádné, protože běžně se dospělí samci ve skupině nesnesou.

Radost zavládla i na lemuřím ostrově u vstupu do safari parku. První mládě se tu narodilo 5. července novému chovnému samci Sakovi. Také pro matku Gretu jde o prvního potomka. „Lemuři kata žijí na Madagaskaru a jsou kriticky ohrožení. Jejich chovný program v rámci evropské asociace se v současné době teprve ustavuje, aby bylo možné zajistit přežití lemurů v lidské péči i v dlouhodobém horizontu,“ upozorňuje Gabriela Linhart. Podle odhadu ošetřovatelů jde o samce. „Pokud se to potvrdí, zamíří do naší partnerské organizace Palmiarna Walbrzych, kde žije záložní skupina samců,“ dodává Gabriela Linhart.

Rozmnožování lemurů je složité. Samice může zabřeznout pouze jediný den v roce. Do říje přicházejí na podzim a obvykle rodí v průběhu brzkého jara. „Tentokrát bylo vše zpožděné, protože lemuří expozice prošla úpravami a lemuři neměli klid,“ vysvětluje Gabriela Linhart.

Lemuři jsou endemiti ostrova Madagaskar, nežijí tedy nikde jinde na světě. Na tomto ostrově se rozvinuli do nebývalého množství forem a druhů, které obývají rozmanitá životní prostředí. Bohužel však Madagaskar čelí stále většímu tlaku neudržitelné lidské činnosti. Alarmující zprávy z Madagaskaru potvrdilo i nejnovější vydání Červeného seznamu ohrožených druhů, který vydává Mezinárodní svaz na ochranu přírody (IUCN). Jeho experti v něm označili 103 z celkových 107 známých druhů lemurů za ohrožené vyhubením. Celá třetina je ohrožena kriticky.

Fotogalerie

O zvířeti