Přímorožec šavlorohý - Oryx dammah

Patří k nejohroženějším africkým kopytníkům, v přírodě byl vyhuben v roce 2000
výskytrezervace v severní Africe (Tunis)
biotoppouště a polopouště
potravařídké travnaté porosty
věk18 - 22 roků
rozměrydélka těla 160 – 180 cm, výška v kohoutku 115 – 125 cm, rohy mají obě pohlaví o délce 100 - 125 cm
váhaaž 200 kg

V zoologických zahradách se chov naštěstí daří, od konce 90. let probíhá i díky naší zoo program na návrat přímorožce do několika rezervací v Tunisu. Chov v lidské péči je úspěšný, trpí ale příbuzenskou plemenitbou, protože je prakticky vyloučené získat z přírody zvířata pro osvěžení krve. Svými rohy, které mají samice delší než samci, dokáže i velmi jemné úkony. Zoologové zaznamenali případy, kdy si špičkou rohu přímorožec vyndal například klíště na hřbetě. V ZOO Dvůr Králové se do března 2019 narodilo 145 mláďat. Samici se po březosti 260 - 270 dnů rodí 1 mládě o hmotnosti 7 - 10 kg.

Záchranná akce pro přímorožce šavlorohé:

V březnu 1999 ZOO Dvůr Králové poslala dvě samice přímorožce šavlorohého do Tuniska. Tato mohutná pouštní antilopa s krásnými rohy byla v přírodě vyhubena, na několika místech severní a západní Afriky však probíhají v oplocených rezervacích snahy o její reintrodukci. Samice ze Dvora výrazně přispěly k založení nové populace v rezervaci Oued Dekouk.

Dvorská Zoo se tak společně s mnoha dalšími evropskými a americkými zahradami zapojila do širšího záchovného programu, který v Tunisku vede především anglická Zoo Marwell. Vůbec první přímorožci šavlorozí (deset zvířat) pocházející ze Zoo Marwell a Zoo Edinburgh byli do oplocené rezervace v národním parku Bou Hedma vypuštěni v roce 1985.

V roce 1999 pak byli další přímorožci vypuštěni do národního parku Sidi Toui (deset zvířat) a do rezervace Oued Dekouk (čtyři zvířata), která leží na jihu Tuniska nedaleko hranic s Libyí. Samice ze Dvora se staly základem populace v Oued Dekouk, která se následně úspěšně rozrostla. V roce 2008 bylo v rezervaci pozorováno 21 přímorožců, v roce 2011 pak 26 jedinců. Jde o skoro stejná čísla jako v národním parku Sidi Toui, jehož populace se přitom vyvíjela z podstatně většího množství zvířat.

Případná reintrodukce přímorožců šavlorohých do přírody je proces, který bude trvat desítky let. V současné době jsou populace monitorovány v chráněných územích a probíhá rovněž postupné školení místních odborníků a strážců. Zároveň jsou postupně vytypována území, kde by případně v budoucnu mohlo dojít k úplnému vypuštění přímorožců do přírody.