Přímorožec šavlorohý - Oryx dammah

Antilopa přizpůsobená k životu na polopoušti, která přežila jen díky záchranným chovům.
výskytrezervace v severní Africe (Tunis)
biotoppouště a polopouště
potravařídké travnaté porosty
věk18 - 22 roků
rozměrydélka těla 160 – 180 cm, výška v kohoutku 115 – 125 cm, rohy mají obě pohlaví o délce 100 - 125 cm
váhaaž 200 kg

Jedna z nejohroženějších antilop, která byla člověkem v přírodě již zcela vyhubena. Díky chovu v lidské péči se ale podařilo přímorožce šavlorohého navrátit do čtyř chráněných rezervací v Tunisu a jedné v Senegalu. Od roku 2016 probíhají snahy o jejich znovunavrácení (reintrodukci) do volné přírody v Čadu. Ve dvorské zoo se do března 2019 narodilo 145 mláďat z nichž některá byla navrácena zpět do severní Afriky.

  • V březnu 1999 ZOO Dvůr Králové poslala dvě samice přímorožce šavlorohého do Tuniska. Tyto samice tak výrazně přispěly k založení nové populace v rezervaci Oued Dekouk. V roce 2008 bylo v rezervaci pozorováno 21 přímorožců, v roce 2011 pak 26 jedinců.
  • Záchovný program v Tunisku vede především anglická Zoo Marwell. Vůbec první přímorožci šavlorozí (deset zvířat) pocházející ze Zoo Marwell a Zoo Edinburgh byli do oplocené rezervace v národním parku Bou Hedma vypuštěni v roce 1985.
  • V současné době jsou populace monitorovány v chráněných územích a probíhá rovněž postupné školení místních odborníků a strážců.
  • Zároveň probíhají i první pokusy o reintrodukcí přímorožců do volné přírody v Chadu. Úspěšnost tohoto programu se projeví v nadcházejících letech.

     

     

čtěte také