V safari parku se narodily hyenky hřivnaté. V chovu uspěla jen hrstka zahrad na světě, v Česku dosud žádná


2.4.2024
Tři mláďata hyenky hřivnaté jsou podle dosavadních pozorování zdravá, silná a ve srovnání s dalšími druhy šelem i neobyčejně pohyblivá. Porodní boudu poprvé opustilo jedno z nich ve čtyřech dnech života. S matkou zůstává v absolutním klidu zázemí. Křehký a mimořádný odchov je na počátku, ale pokud se podaří, bude patřit k nejvýznamnějším v historii.

„Narození mláďat zvířete, které je tak nesmírně chovatelsky náročné, je úžasným triumfem všech odborníků pracujících v safari parku. Hyenky se dosud rozmnožily jen v hrstce světových zahrad a současná situace ukazuje na obrovskou profesionalitu našich chovatelů, zoologů, veterinářů i krmivářů,“ upozorňuje ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. „Už získat hyenky hřivnaté ze specializovaného chovného centra v JAR bylo velice náročné. Naše zooložka tam strávila několikatýdenní stáž, během které získávala veškeré potřebné informace.  Jednat o možnosti obnovy záchovné populace v evropských zahradách byl v JAR i sám Přemysl Rabas. „Měl jsem možnost zúčastnit se preventivní prohlídky tehdy poměrně čerstvě narozených mláďat, která jsme toužili získat pro safari park. Osobně jsem se zaručil za kvalitu zázemí, které pro tato mimořádná zvířata máme,“ doplňuje.

Pokud se odchov samici povede, bude to jeden z největších úspěchů v historii nejen safari parku,“ upozorňuje. Samice ovšem rodila poprvé a není zdaleka vyhráno.

Mláďata, která jsou nejspíš tři, se narodila na Květnou neděli. „Porod jsme předpokládali a zajistili v ubikaci i přilehlém okolí naprostý klid. V současnosti tam má přístup jen velmi úzký okruh lidí. I k těm se samice zatím chová velmi ostražitě. O mláďata se ale dobře stará a opouští je jen výjimečně,“ popisuje zooložka Gabriela Linhart. „Při porovnání s mláďaty ostatních šelem jsou ta hyenčí velká, silná a dobře vyvinutá. Již čtvrtý den po narození k našemu překvapení opustilo jedno z nich porodní boudu. Matka ho do ní ale záhy přenesla zpět,“ doplňuje zooložka. Z porodní boudy postupně vylézala i další mláďata, vždy jen na krátkou dobu.

Safari park získal hyenky, kterým jsou nyní necelé dva roky, v květnu 2023 ze specializovaného chovného centra v JAR, které finančně podpořil. Centrum se věnuje chovu, výzkumu a ochraně hyenek i dalších druhů. Podle dostupných informací hyenky chová v současné době ani ne desítka zoologických zahrad na světě. Rozmnožení se podařilo jen ve třech z nich. V Česku je safari park první.

V lidské péči byly hyenky vždy extrémně vzácné s ohledem na to, že jde o významné potravní specialisty. „Živí se nejspíš jen dvěma druhy termitů. Naši odborníci na výživu zvířat sestavili zvláštní jídelníček šitý na míru každému z našich zvířat. Vycházeli z podkladů kolegů z JAR i vlastních zkušeností s chovem dalších potravních specialistů i šelem v safari parku,“ prozrazuje Přemysl Rabas.  V krmení hyenek kromě sušeného i čerstvého hmyzu figurují i různé granuláty pro hmyzožravce i šelmy, masové směsi a podobně.
Safari park v současnosti chová všechny zástupce hyenovitých: hyeny skvrnité, žíhané a čabrakové i hyenky hřivnaté. Taková kolekce nemá na světě obdobu. Získání hyenek hřivnatých navazuje na dlouhodobou snahu safari parku poskytovat chovaným zvířatům nejlepší podmínky. „Hyenky obsadily expozici, kterou dosud obývaly hyeny skvrnité. Ty ovšem nedávno přesídlily do obrovského výběhu v areálu West Cape. Prostorově je stávající pavilon ideální pro menší druhy šelem, například právě pro hyenky,“ upozorňuje Přemysl Rabas. Poznání člověka a s ním související nároky na chov zvířat se mění. Expozice se zvětšují a dostávají co nejvíce přírodní ráz. V rámci těchto snah došlo nejprve na odchod tygrů ussurijských, kteří jsou z Asie a mají zcela odlišné životní nároky. Do jejich výběhu se stěhovaly hyeny skvrnité, které si vybudováním areálu West Cape následně polepšily a získaly víc než dvounásobný výběh. Tím vzniklo místo vhodné pro chov drobných a vzácných hyenek. Stejná filosofie doprovázela i stěhování lvů do rozsáhlého Lvího safari v roce 2015. Větší expozice lvů v Česku není.
Hyenka hřivnatá je šelma z polopouštních a pouštních oblastí jižní, střední a východní Afriky. Je nejmenší ze všech hyen, od kterých se značně odlišuje vzhledem i způsobem života. Jde o výrazného potravního specialistu: živí se takřka výhradně všekazy a hmyzem. Tomu je uzpůsobený i chrup hyenek, který je korálkovitý – evolučně se postupně redukoval a měnila jeho podoba.  Slouží k snadnému drcení těl hmyzu. Mají také dlouhý velmi pohyblivý jazyk a velmi lepkavé sliny sloužící k chytání kořisti. Žije v párech; teritoria samce a samice se překrývají. Samec může obcházet teritoria více samic a pářit se s nimi. Pokud samice vyvádí mladé, hlídá samec noru, v níž samice o mladé pečuje. V lidské péči se dožívá kolem 15 let a může vážit až 14 kilogramů, samci jsou větší než samice. Ve světové databázi ZIMS jsou v současnosti uvedeny kromě těch českých ještě dvě hyenky – solitéři jiných poddruhů v Novosibirsku a Cincinnati. Do českých zoo se hyenky vrací po dlouhých 65 letech. Jedno zvíře se krátce objevilo v Zoo Praha.

 

O zvířeti