Husa velká - Anser anser

Předek husy domácí
výskytEvropa, Asie
biotopv blízkosti vod, na pobřeží moře
potravasemena, obilí, tráva
věk15 - 20 let
rozměrydélka 76 - 92 cm, rozpětí až 180 cm
váha2,8 - 4,3 kg

Husa velká je vázaná svým způsobem na vodní hladiny ať rybníky, jezera či mořská pobřeží. Má zavalité tělo, dlouhý silný krk a silný zobák. Její opeření je hnědošedé a zobák růžový až oranžověžlutý. Žijí v párech, po vyhnízdění se rodina drží pohromadě do dalšího hnízdění. Hnízda staví na zemi, v litorálním porostu, v oblastech s jarními záplavami hnízdí na hlavatých vrbách, případně používá stará hnízda čápů či dravců vysoko na stromech. Naše zoo chová husy velké již řadu let.

Od roku 2012 ZOO Dvůr Králové zajišťuje projekt Sledování migrace husy velké. Z výsledků pozorování značených hus vyplývá, že za posledních 40 let došlo k poklesu počtu hus, které zimují v severní Africe v oblasti Tuniska a Alžírska. Mezi odborníky se spekuluje o vlivu globálních klimatických změn, významnou roli však hraje i narůstání početnosti v kontrastu s degradací zimovišť na severu Afriky, husy Saharu nepřeletí a tím pádem musí hledat nová zimoviště severněji například v Itálii či v okolí Neziderského jezera v Maďarsku a Rakousku. Husy odchované a označené v Safari parku hnízdí na několika místech ve východních Čechách a létají zimovat do Maďarska.

čtěte také