Husa velká - Anser anser

Předek husy domácí
výskytEvropa, Asie
biotopv blízkosti vod, na pobřeží moře
potravasemena, obilí, tráva
věk15–20 let
rozměrydélka těla 76–92 cm, rozpětí křídel až 180 cm
váha2,8–4,3 kg

Husa velká je vázaná svým způsobem života na vodní plochy, ať už rybníky, jezera či mořská pobřeží. Má zavalité tělo, dlouhý silný krk a silný zobák. Její opeření je hnědošedé, zobák růžový až oranžově žlutý. Žije v párech, po vyvedení mláďat se rodina drží pohromadě do dalšího hnízdění. Hnízda staví na zemi, v litorálním porostu. V oblastech s jarními záplavami hnízdí na hlavatých vrbách, případně používá stará hnízda čápů či dravců vysoko na stromech. Naše zoo chová husy velké již řadu let.

Od roku 2012 Safari Park Dvůr Králové zajišťuje projekt Sledování migrace husy velké. Odborníci zjistili, že vlivem úbytku vhodných míst k zimování v severní Africe a díky nárůstu populace musí hledat husy velké nová zimoviště severněji, například v Itálii či Maďarsku a Rakousku. Husy odchované a označené v safari parku hnízdí na několika místech ve východních Čechách a létají zimovat do Maďarska..

 

 

čtěte také