V rámci sledování migrace hus velkých bylo letos odchyceno rekordních 189 hus


8.8.2019
Safari Park Dvůr Králové zaštiťuje od roku 2012 projekt sledování migrace husy velké, jehož koordinátorem je pro Českou republiku dvorský zoolog Michal Podhrázský. Pod jeho vedením jsou tak každoročně pořádány hromadné odchyty těchto ptáků na území ČR i na Slovensku. Jen letos bylo za účelem označení a následného sledování odchyceno 189 hus velkých, což je za celou dobu trvání projektu vůbec největší množství.
„Odchyt proběhl na třinácti lokalitách v České republice a na jedné lokalitě na východním Slovensku. Letos jsme poprvé chytali na rybníku Drážský na Blatensku a také ve východních Čechách na rybníku Ředický. Tímto postupem se nám daří držet myšlenku projektu, tedy mapovat pohyb hus v okrajové části jihočeského areálu, zaměřit se nově na husy ve východních Čechách a udržet límcování ve stávajících oblastech, kde byly husy značeny v předešlých letech,“ říká zoolog Michal Podhrázský.

Cílem sledování migrace tohoto euroasijského druhu hus je zjistit co nejvíce o jejich způsobu života. Odborníky nejvíce zajímá, jaká území využívají ptáci během migrace a jak se jejich pohyb mění vlivem okolních jevů.

Z dlouholetého výzkumu totiž vyplývá, že za posledních 40 let došlo k výraznému posunu zimovišť na sever. „Podle mého názoru v této změně hraje významnou roli nárůst populace hus v posledních letech a zároveň ničení jejich zimovišť. Husy totiž nejsou schopné překonat Saharu. Proto jim při omezeném počtu zimovišť v severní Africe nezbývá než se pokusit zimu přežít severněji, což jim umožňuje oteplování klimatu,“ popisuje Michal Podhrázský.

Doposud nejvyšší počet označených hus byl v roce 1984, a to 166 okroužkovaných jedinců. „Letos se nám však toto číslo podařilo překročit. Během tří týdnů jsme zvládli odchytit rekordních 189 hus. Čtyři z nich už byly značeny, a když odečtu sedm hus okroužkovaných na Slovensku, tak jsme v České republice v letošním roce za pomoci celkem 91 dobrovolníků označili neuvěřitelných 178 ptáků,“ uzavírá Michal Podhrázský.

Fotogalerie

O zvířeti