Poskytování informací

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Podávání žádostí o poskytnutí informace ZOO Dvůr Králové a.s. a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Název organizace: ZOO Dvůr Králové a.s.

IČO: 27478246

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ZOO Dvůr Králové a.s.

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka ID: f4xg6pr

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Písemná žádost - dopisem na shora uvedenou adresu.

Elektronicky podaná žádost  - podává se prostřednictvím datové schránky na shora uvedené ID datové schránky

 

 SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií tiskem a skenováním)

 • černobílá fotokopie A4, jednostranná .......................... 1 Kč/ks
 • černobílá fotokopie A4, oboustranná ........................... 2 Kč/ks
 • černobílá fotokopie A3, jednostranná .......................... 2 Kč/ks
 • černobílá fotokopie A3, oboustranná ........................... 4 Kč/ks
 • barevná fotokopie A4, jednostranná .......................... 15 Kč/ks
 • barevná fotokopie A4, oboustranná ............................30 Kč/ks
 • barevná fotokopie A3, jednostranná ...........................30 Kč/ks
 • barevná fotokopie A3, oboustranná ............................60 Kč/ks
 • černobílá kopie A4 pořízená tiskem, jednostranná .........1 Kč/ks
 • černobílá kopie A4 pořízená tiskem, oboustranná ..........2 Kč/ks
 • černobílá kopie A3 pořízená tiskem, jednostranná .........2 Kč/ks
 • černobílá kopie A3 pořízená tiskem, oboustranná ..........4 Kč/ks
 • barevná kopie A4 pořízená tiskem, jednostranná .........15 Kč/ks
 • barevná kopie A4 pořízená tiskem, oboustranná ..........30 Kč/ks
 • barevná kopie A3 pořízená tiskem, jednostranná .........30 Kč/ks
 • barevná kopie A3 pořízená tiskem, oboustranná ..........60 Kč/ks
 • kopie A4 pořízená skenováním ..................................... 1 Kč/ks
 • kopie A3 pořízená skenováním ..................................... 1 Kč/ks

 

jiné druhy a formáty fotokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených skenováním budou účtovány dle jejich pořizovací ceny.

 

V případě, že pro pořízení kopie tiskem je třeba nejprve provést pořízení kopie skenováním, je výše úhrady stanovena jako součet příslušné úhrady za pořízení kopie skenováním a za pořízení kopie tiskem.

 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

 • CD ROM - 15,00 Kč
 • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

 

3. Náklady na odeslání informací (1 ks):

 • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
 • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

 

4. Úhrada za vyhledání a zpracování požadovaných informací:

 • Za každou započatou hodinu práce - 279,00 Kč

 

5. Forma úhrady:

 • a) Hotově – v pokladně oddělení ekonomie ZOO Dvůr Králové a.s.
 • b) Převodním příkazem – na bankovní účet ZOO Dvůr Králové a.s., číslo účtu a variabilní symbol bude žadateli sdělen v oznámení o úhradě.

Výroční zpráva o poskytování informací za roky: