Natura Viva

Posláním spolku NATURA VIVA, z. s. je ochrana přírody a environmentální vzdělávání veřejnosti, zejména mládeže. Naší hlavní činností je realizace environmentálních výukových projektů a podpora chovatelských a především reintrodukčních projektů Safari Parku Dvůr Králové. Více informací o nich najdete na stránce safari parku o ochranářských projektech.

Hlavním partnerem a nejužším spolupracovníkem při realizaci našich projektů je, jak již vyplývá ze zaměření našich aktivit, Safari Park Dvůr Králové.

Podpořte s námi nosorožce!

NATURA VIVA, z. s., Safari Park Dvůr Králové, Plzeňský Prazdroj a.s. a SAFARI GASTRO s.r.o. spojily své síly pro záchranu nosorožců. Nosorožci patří mezi nejohroženější zvířata naší planety. Pomozte nám i Vy!

NATURA VIVA pořádá veřejnou sbírku na podporu nosorožců v rámci projektu, který odstartoval v prosinci 2019. Díky spolupráci Plzeňského Prazdroje a společnosti Safari Gastro vzniklo jedinečné pivo, které fungovalo jako propagační prostředek projektu, přičemž Plzeňský Prazdroj po celý prosinec zajistil jeho propagaci a distribuci. Zakoupením African Coffee Stout tak bylo možné přispět na záchranu nosorožců.

Podpořit projekt na podporu chovu nosorožců však můžete i nadále. Buď zasláním DMS zprávy na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS SAFARI 30 (cena DMS: 30 Kč)
DMS SAFARI 60 (cena DMS: 60 Kč)
DMS SAFARI 90 (cena DMS: 90 Kč)
nebo můžete i přímo zasláním finančního daru na sbírkový účet č. 290453226/0300.

Další aktivity spolku

Každý poslední čtvrtek v měsíci spolupořádáme v Safari Parku Dvůr Králové přírodovědné a cestopisné přednášky s ochranářským a environmentálním zaměřením pro širokou veřejnost. 

Vedení spolku

Předseda spolku - Jaroslav Haimy Hyjánek

Místopředseda spolku - Jan Stejskal

Hospodář spolku - Josef Bárta

Kontakt

NATURA VIVA, z. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Email: zastupce@zoodk.cz
Tel. +420 776 260 901

Výroční zprávy spolku

Výroční zprávy spolku jsou součástí výročních zpráv Safari Parku Dvůr Králové (ZOO Dvůr Králové). Do roku 2008 vycházeli v tištěné formě a jsou k dispozici v knihovně safari parku. Od roku 2009 jsou v elektronické podobě k dispozici na tomto odkazu https://safaripark.cz/cz/o-zoo/vyrocni-zpravy

Historie spolku

2019
Projekt „NA NOSOROŽCE!“ – podpora chovu nosorožců a boj proti pytláctví.
2018
Zahájení pravidelných cestovatelských přednášek pro veřejnost v Masai Bomě, Safari Park Dvůr Králové. Přednáší členové spolku.
2017    
Projekt „Africké léto“ – spolupráce se Safari Parkem Dvůr Králové na realizaci letní kulturně sociální akci pro návštěvníky.
2016
Projekt „Ukliďme Česko“ – organizace úklidu přírody v okolí dětma z MŠ a ZŠ.
2015
„Přednáškové čtvrtky“ - zahájení přednáškové činnosti pro veřejnost členů spolku v Safari Parku Dvůr Králové (ZOO Dvůr Králové).
2014
Změna na občanského sdružení na zapsaný spolek NATURA VIVA, z. s.
2012
Ukončen projekt „DMS“. Získáno celkem 240 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na podporu chovu ohrožených druhů.
2006
Projekt „DMS“. Partner Fórum dárců. Sběr finančních prostředků prostřednictvím SMS.
2004
Projekt „Nekupujte si jejich životy“ – podpořeno grantem KHK. Celkové náklady 62 tis. Kč.
2003
Projekt „Odbahnění rybníků“ – podpořeno SFŽP. Celkové náklady 1 767 tis. Kč.
2002
Projekt „Audiovizuální centrum“ – podpořeno grantem Města Dvůr Králové nad Labem. Celkové náklady 22 tis. Kč.
2000
Projekty „Primáti, Nosorožci a VECTRA“. Finanční sbírka na rekonstrukci chovatelských zařízení ohrožených druhů zvířat a jejich chovu.
1999
Projekt „Vzdělávací programy pro ZOO“ – podpořen grantem MŽP. Celkový rozpočet 239 tis. Kč. Projekt „Okno dokořán“ – podpořen z MŠMT. Celkový rozpočet 83 tis. Kč.
1998
Po pěti letech úspěšně ukončen Projekt „6“, kdy byla shromážděna částka 1 785 tis. Kč. Tato částka byla předána Safari Parku na realizaci chovných zařízení pro ohrožené druhy zvířat. 
1997
Změna nadace na občanské sdružení NATURA VIVA, o. s.
1993
Založení nadace Natura Viva. Zakladatel Východočeská zoologická zahrada – safari a Pagobanka, a.s. Otevření Projektu „6“ - šesti programů na podporu chovu ohrožených druhů zvířat (Primáti, Kopytníci, Nosorožci, Tuleni, Gepardi a Ptáci). Na základě prezentace těchto programů veřejnosti, různí donátoři finančně přispěli na jejich realizaci.

Poděkování

Děkujeme hlavnímu sponzorovi a podporovateli našich aktivit společnosti SAFARI GASTRO s.r.o. Díky jeho podpoře a poskytnutí přednáškových prostor a občerstvení hostů může náš spolek pořádat vzdělávací aktivity bez finanční zátěže v takové míře, abychom oslovili co nejširší publikum ze strany veřejnosti.