Poděkování

Děkujeme hlavnímu sponzorovi a podporovateli našich aktivit společnosti SAFARI GASTRO s.r.o.

Díky jeho podpoře a poskytnutí přednáškových prostor a občerstvení hostů může náš spolek pořádat vzdělávací aktivity bez finanční zátěže v takové míře, abychom oslovili co nejširší publikum ze strany veřejnosti.