Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Část prostor ZOO Dvůr Králové, a.s., je monitorována kamerami. Tyto kamery slouží výhradně jako součást zajištění bezpečnosti osob a zvířat v areálu a monitorování plynulého návštěvnického provozu. Záznam z těchto kamer není dále zpracováván.

V případě, že jste dali ZOO Dvůr Králové, a.s., souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete tento souhlas částečně nebo zcela zrušit, případně vyžádat opravu Vašich osobních údajů a to písemnou formou zasláním žádosti na adresu:

ZOO Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem nebo e-mailem na adresu: gdpr@zoodk.cz

Lhůta pro zpracování Vaší žádosti je jeden měsíc od podání.