Historie spolku

2018

Zahájení pravidelných cestovatelských přednášek pro veřejnost v Masai Bomě, Safari Park Dvůr Králové. Přednáší členové spolku.

2017

Projekt „Africké léto“ – spolupráce se Safari Parkem Dvůr Králové na realizaci letní kulturně sociální akci pro návštěvníky.

2016

Projekt „Ukliďme Česko“ – organizace úklidu přírody v okolí dětmi z MŠ a ZŠ

2015

Zahájení přednáškové činnosti členů spolku v Safari Parku Dvůr Králové (ZOO Dvůr Králové)

2014

Změna na občanského sdružení na zapsaný spolek NATURA VIVA, z. s.

2012

Ukončen projekt „DMS“. Získáno celkem 240 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na podporu chovu ohrožených druhů.

2006

Projekt „DMS“. Partner Fórum dárců. Sběr finančních prostředků prostřednictvím SMS.

2004

Projekt „Nekupujte si jejich životy“ – podpořeno grantem KHK. Celkové náklady 62 tis. Kč.

2003

Projekt „Odbahnění rybníků“ – podpořeno SFŽP. Celkové náklady 1 767 tis. Kč.

2002

Projekt „Audiovizuální centrum“ – podpořeno grantem Města Dvůr Králové nad Labem. Celkové náklady 22 tis. Kč.

2000

Projekty „Primáti, Nosorožci a VECTRA“. Finanční sbírka na rekonstrukci chovatelských zařízení ohrožených druhů zvířat a jejich chovu.

1999

Projekt „Vzdělávací programy pro ZOO“ – podpořen grantem MŽP. Celkový rozpočet 239 tis. Kč. Projekt „Okno dokořán“ – podpořen z MŠMT. Celkový rozpočet 83 tis. Kč.

1998

Po pěti letech úspěšně ukončen Projekt „6“, kdy byla shromážděna částka 1 785 tis. Kč. Tato částka byla předána Safari Parku na realizaci chovných zařízení pro ohrožené druhy zvířat. 

1997

Změna nadace na občanské sdružení NATURA VIVA, o. s.

1993

Založení nadace Natura Viva. Zakladatel Východočeská zoologická zahrada – safari a Pagobanka, a.s.
Otevření Projektu „6“ - šesti programů na podporu chovu ohrožených druhů zvířat (Primáti, Kopytníci, Nosorožci, Tuleni, Gepardi a Ptáci). Na základě prezentace těchto programů veřejnosti, různí donátoři finančně přispěli na jejich realizaci.