BeadWORKS Kenya - korálky, které pomáhají v Keni

BeadWORKS Kenya jsou korálky, které ručně vyrábějí ženy z etnik na severu Keni. Díky příjmům, které z prodeje šperků plynou a které se vracejí zpět jejich zhotovitelkám, mohou komunity žit šetrněji k přírodě, chránit divoká zvířata a zajistit vzdělání svým dětem.

BeadWORKS Kenya ve spolupráci s místními komunitami organizují skupiny žen, kterým poskytují podporu a materiál, a pokud je třeba, učí je, jak ručně vyrábět originální a nápadité šperky a dekorace z korálků. Zhotovené výrobky jdou poté do prodeje téměř po celém světě. 

Příběh korálků je jedinečný nejen v pomoci africkým domorodcům a tamní přírodě, ale i tím, jakou roli v něm hraje Česká republika. BeadWORKS Kenya pro své výrobky totiž upřednostňuje české korálky společnosti Preciosa.

Jak projekt BeadWORKS Kenya přesně funguje?


Projekt BeadWORKS Kenya není charita, ale udržitelné podnikání, které přináší prospěch všem – africkým komunitám, přírodě a životnímu prostředí a zákazníkům, kteří se mohou těšit z originálních afrických šperků.

Program je vedený neziskovou organizací Northern Rangerland Trust (NRT), jejímž hlavním cílem je rozvoj tzv. Community Conservancy – komunitních rezervací, v nichž se na daném území hospodaří v souladu s přírodou a ochranou přírodních zdrojů. Díky BeadWORKS Kenya dostávají ženy ve venkovských oblastech šanci získat finanční příjem, což vede ke snížení jejich závislosti na činnostech poškozující přírodu jako pastevectví dobytka, kácení stromů kvůli získávání dřevěného uhlí nebo pytlačení.

Výrobky jsou pak prodávány návštěvníkům rezervací, zahrad a parků v Africe, Evropě, Austrálii nebo Severní Americe.

Kde příjmy z prodeje korálků pomáhají?

Severní Keňa je oblastí, kde se vykytuje mnoho ohrožených živočišných druhů, jako jsou například nosorožci černí, jejichž ochraně se dvorský safari park dlouhodobě věnuje, dále sloni, zebry Grévyho, žirafy síťované a další. Díky udržitelnému podnikání místních mají tato zvířata větší šanci na přežití. Nejsou v takové míře ohrožena pytlačením nebo úbytkem přirozeného prostoru způsobeným právě pastevectvím nebo kácením.
Mezi lety 2012 – 2015 pokleslo množství upytlačených slonů v komunitních rezervacích v severní Keni přibližně o polovinu oproti předešlým letům.

S plynoucími příjmy do jednotlivých komunit se zvyšuje jejich životní úroveň, lidé si mohou dovolit lepší zdravotní péči, učí se finanční gramotnosti a mají možnost posílat své děti do škol a získat pro ně vzdělání. Právě díky vzdělání si místní mnohem více začínají uvědomovat bohatství divočiny, která je obklopuje, a postupně se ji snaží chránit a udržovat pro další generace.

A co je neméně důležité, prostřednictvím příjmů, které ženy do rodin přinášejí, se zvyšuje jejich sociální postavení v komunitě, získávají větší práva a rozhodovací možnosti.

Jak jsou do projektu zapojeny domorodé ženy a kolik jich v BeadWORKS Kenya je?

Erin Moroney
Foto: Erin Moroney

BeadWORKS Kenya organizuje ženy z mnoha různých komunit a kmenů, např. Samburů, Turkanů nebo Boranů, přímo v oblastech, které obývají. Těmto ženám pak bezplatně rozdávají materiál (korálky, gumičky), a pokud je potřeba, učí je správným technikám korálkování. Za zhotovené výrobky pak dostávají ženy peníze.

Od roku 2005 se přidalo více než 1350 žen sdružených ve více než 135 skupinách po celé severní Keni. Každá skupina si ze svých řad zvolí tzv. Star Beader, která má na starosti vydávání materiálu ženám, dohlíží na práci ostatních, kontroluje kvalitu výrobků a předává finální výrobky k prodeji.

BeadWorks Kenya poté zajistí distribuci šperků k prodeji do rezervací, zahrad a parků v Africe, Evropě, Austrálii a Severní Americe.

Zajímají vás příběhy žen ovládající umění tradičního afrického korálkování?
.