Husy velké

Od roku 2012 Safari Park Dvůr Králové zaštiťuje projekt Sledování migrace husy velké. Společně s Českou zemědělskou univerzitou a Karlovou univerzitou v Praze jsou to hlavní české instituce, které tuto dlouhodobou mezinárodní iniciativu vedou. Od roku 2004 je projekt v České republice koordinován Michalem Podhrázským, zoologem oddělení ptáků, plazů a ryb v safari parku.

Migraci ptáků lze sledovat různými způsoby. Základním principem je individuální značení. U ptáků se používá takzvané kroužkování, při kterém se jedinci připevní na dolní končetinu kroužek s individuálním kódem. První husy byly na našem území okroužkovány už v roce 1934. K jednoduššímu získávání zpětných hlášení se u některých druhů používá takzvané barevné značení, díky němuž lze jedince identifikovat bez odchytu. U hus se používají barevné kroužky, barevné kroužky s kódem a barevné krční límce s kódem. První husy byly na našem území límcovány v roce 1973. K získání detailních informací o přesunech a migraci se používají různé vysílače. V roce 2010 byly u nás u hus poprvé použity konvenční vysílače a v roce 2012 byly poprvé použity GPS GSM vysílače.

Čechami prochází hranice mezi západoevropskou a středoevropskou populací hus velkých, což se projevuje tím, že husy ze západu Čech létají zimovat přes Švýcarsko do Francie, zatímco husy z ostatních oblastí využívají středoevropskou tahovou cestu, do níž patří Rakousko, Maďarsko, Itálie a výjimečně i Tunisko a Alžírsko. Hranice se však v průběhu let mění. Z výsledků rovněž vyplývá, že za posledních 30 let došlo k výraznému posunu zimovišť na sever. Mezi odborníky se spekuluje o vlivu teplejších zim nebo globálních klimatických změn, podle Michala Podhrázského však významnou roli hraje též zvyšování počtu hus a degradace jejich zimovišť v severní Africe. Husy totiž nejsou schopné překonat Saharu, takže jim při omezeném počtu zimovišť v severní Africe nezbývá než pokusit se zimu přežít severněji. Dnes tak naše husy přečkávají studené roční období i na jižní Moravě nebo v oblasti Neziderského jezera na hranici Rakouska a Maďarska. Dalším zimovištěm je střední Itálie.

Podrobné informace o sledování migrace husy velké, a to včetně aktuálních map výskytu označených ptáků, sledujte na stránkách projektu Monitoring hus velkých.

přispějte na projekt online

přispějte na projekt bankovním převodem

číslo účtu Konta WILDLIFE: 264350610/0300