Ornitologové znovu značili a sčítali husy. Chladné jaro ptáčatům nesvědčilo


8.7.2021
Celkem 112 hus se povedlo během letošní tradiční akce odchytit ornitologům pod vedením dvorského zoologa Michala Podhrázského v celém Česku. 87 ptáků dostalo nové značení. Poznatky z projektu pomohou husy lépe chránit.

Téměř celý měsíc objížděly letos týmy amatérských i odborných ornitologů pod vedením dvorského zoologa Michala Podhrázského Česko. Na celkem 14 okalitách od západních výběžků Česka takřka k hranicím se Slovenskem odchytili 112 hus velkých, z nichž 87 měli v ruce vůbec poprvé. Ty mohli opatřit novými límci, které zesnadní jejich rychlou identifikaci v přírodě a s ní spojený sběr dat.

Pozoruhodný výzkum je důležitý i proto, že husy velké nemají vrozenou migrační trasu. Mapa zimovišť se proto poměrně překotně vyvíjí. Odborníci musejí zimoviště mapovat, aby dokázali druh efektivně chránit. Součástí je i výzkum chování ptáčat vypuštěných do volnosti z lidské péče, respektive jejich tahové cesty. "Smyslem akce je zjistit migraci hus velkých, případně změny, které v posledních desetiletích probíhají, a lépe je díky tomu chránit," vysvětluje ornitolog Michal Podhrázský ze Safari Parku Dvůr Králové. Ten projekt vede již od roku 2004.

Na stavu a počtech hus velkých se letos podle odborníků podepsal velmi chladný duben a květen - první snůšky byly malé a slabé a přeživší housata byla ještě nyní příliš malá, aby bylo možné je označit. Přesto se populace jeví stále poměrně silnou. Podle odhadů žije v ČR kolem 1500 hnízdních párů hus velkých.

Odborníci také část hus rentgenovali. "To znovu prokázalo, že asi třetina zvířat má v tělech projektily. Lov hus není snadný - mimo jiné létají hodně vysoko a při snaze o zásah se broky mohou rozptýlit a zasáhnout i ostatní ptáky v hejnu. Ti pak s broky přežívají dál." doplňuje Michal Podhrázský. Pokud se ovšem broky dostanou blízko ke kostem,m pták většinou umírá na otravu. To se stane i v případě, že brok pozře.

Michal Podhrázský je v čele projektu od roku 2004, safari park jej zaštiťuje od roku 2012. Za tu dobu se výrazně proměnil a rozšířil. Další rozvoj ho čeká i příští rok. "Již letos jsme podnikli cestu na dvě lokality na severní Moravě. Tam jsme hledali vhodné prostředí pro odchyt. V dané oblasti jsme totiž nikdy monitoring neprováděli," vysvětluje zoolog.

V letošním roce se projekt povedlo uskutečnit díky nadšení týmu 72 profesionálních i odborných ornitologů z celé země. "Moc rád bych každému z nich touto cestou poděkoval, že spolu s námi přispívají k ochraně hus. Jde o mimořádný druh, který si takovou pozornost rozhodně zaslouží," uzavírá Michal Podhrázský.

Mnoho zajímavostí o husách se můžete dozvědět i v novém článku na Aktuálně.cz.

 

Mezinárodní projekt na ochranu hus velkých sledující migrační trasy těchto ohrožených ptáků přináší pravidelně zásadní informace pro jejich ochranu a managment.

přispějte na projekt online

přispějte na projekt bankovním převodem

číslo účtu Konta WILDLIFE: 264350610/0300

Fotogalerie