Záchrana nosorožců bílých severních

V prosinci 2009 převezl Safari Park Dvůr Králové čtyři nosorožce tuponosé severní (jinak též bílé nebo širokohubé, Ceratotherium simum cottoni) do rezervace Ol Pejeta v Keni. Safari Park Dvůr Králové je jedinou zahradou na světě, kde se tato vzácná zvířata podařilo rozmnožit, jejich reprodukce však probíhala příliš pomalu. Proto jsme je v naději, že v přirozenějších podmínkách jim to půjde lépe, vrátili do Afriky.

Nosorožci bílí severní jsou nejohroženějšími savci současnosti. V přírodě byli naposledy spatřeni v roce 2007 a dnes jsou na světě známy pouze dvě samice. Obě žijí v lidské péči v Ol Pejetě, patří ale dvorskému safari parku. Jsme tak jedním z hlavních hybatelů snah o záchranu těchto nosorožců.

Dlouhodobým cílem přesunu bylo vytvořit životaschopnou chovnou skupinu pro reintrodukci zpět do bezpečných oblastí jejich původního výskytu ve střední Africe. V době přesunu existovala rovněž naděje, že by několik posledních severních bílých nosorožců mohlo žít i ve volné přírodě. Dosud se však žádné najít nepodařilo, proto je v současné době hlavním cílem jakkoli severní bílé nosorožce rozmnožit a uchovat jejich genetickou informaci. Bohužel, nosorožci se po přesunu přirozenou cestou nerozmnožili a jedinou nadějí na jejich záchranu tak jsou umělé cesty reprodukce. Týmu koordinovanému Safari Parkem Dvůr Králové se jako prvnímu na světě podařilo vytvořit embrya nosorožce bílého severního v laboratorních podmínkách a dál pracuje na vývoji metod, které by nosorožcům mohly umožnit přežít. Snahy o záchranu severních bílých nosorožců probíhají ve spolupráci s organizacemi Ol Pejeta Conservancy, Kenya Wildlife Service, IZW Berlín, Avantea, Back to Africa a dalšími.

přispějte na záchranu nosorožců online

přispějte na záchranu nosorožců bankovním převodem

číslo účtu Konta WILDLIFE: 264350610/0300

V případě zájmu o další informace o severních bílých nosorožcích a o rezervaci Ol Pejeta kontaktujte koordinátora in situ projektů: Jan Stejskal, e-mail jan.stejskal@zoodk.cz

Projekt finančně podporuje Nadace ČEZ, jeden z významných partnerů Safari Parku Dvůr Králové. Finančně ho podpořila i Unie českých a slovenských zoologických zahrad.