Záchrana severních bílých nosorožců: SAFARI PARK a Tierpark Berlin vybudují chovná centra pro náhradní matky


12.6.2024
Snaha o záchranu severních bílých nosorožců bude v budoucnu probíhat nejen v Keni, kde žijí poslední dvě známé samice tohoto druhu, ale i v Evropě. Tierpark Berlin, Safari Park Dvůr Králové a IZW Berlin se dnes v Berlíně dohodly na spolupráci.

„Bez zoologických zahrad by severní bílý nosorožec už vyhynul. Dokonce i k vytvoření embryí severního bílého nosorožce jsme došli pouze díky spolupráci s evropskými zoologickými zahradami, která vedla k vývoji nástrojů a postupů, jež dnes při záchraně severních bílých nosorožců používáme. Velmi oceňujeme, že se k našim snahám přidává tak významná instituce, jako je Tierpark Berlin,“ říká ředitel SAFARI PARKU Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Nosorožci bílí severní jsou funkčně vyhynulí. Na světě zbývají pouze dvě samice, které se narodily ve Dvoře Králové. Jejich jedinou nadějí na přežití jsou metody asistované reprodukce vyvíjené konsorciem BioRescue.

SAFARI PARK v současné době začíná s rekonstrukcí svého pavilonu pro nosorožce, jenž je zřejmě největším nosorožčím pavilonem na světě. Rekonstrukce je rozdělena do dvou fází, z nichž každá bude stát odhadem 25 milionů Kč. První fáze by měla být dokončena letos, druhá do konce roku 2025. Od roku 2026 by tak chovné centrum ve Dvoře Králové mělo sloužit i záchraně severních bílých nosorožců.

Druhé chovné centrum vznikne v Tierparku Berlin. V jeho bezprostředním sousedství sídlí Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat (Berlin IZW). Toto chovné centrum bude mít rozlohu zhruba tři hektary. Příběh severních bílých nosorožců znají lidé po celém světě. Nechceme si ani představit, že bychom měli o tento fascinující druh přijít,” doplňuje ředitel Tierparku Berlin Andreas Knieriem. „Za touto smutnou situací stojí člověk, nyní je na nás využít všechny prostředky k tomu, abychom vymření severních bílých nosorožců zabránili.“

V Berlíně vyroste v rámci zařízení pro nosorožce rovněž veterinární stanice pro tato zvířata. Vědci zabývající se záchranou potřebují být s nosorožci – pokud je to zrovna nutné – v prakticky trvalém kontaktu a zařízení jim musí nabídnout podmínky pro široké množství výkonů. Takovým například bude prostor pro ultrasonografické vyšetření samice bez nutnosti anestézie. První samice nosorožců bílých jižních, které budou náhradními matkami, by do Berlína měly dorazit rovněž v roce 2026.

Stavba započne na podzim 2024 a podpoří ji berlínský senát. Dokončena by měla být do dvou let. V zařízení bude prostor pro až šest dospělých samic nosorožce bílého jižního. Stávající zařízení pro chov nosorožců se v rámci projektu co nejefektivněji upraví a zvětší tak, aby náklady byly co nejnižší. Plánovaný rozpočet na berlínské zařízení je přibližně 5 milionů Eur.

Experti konsorcia BioRescue, které je koordinováno právě dvorským safari parkem a podporováno Nadací ČEZ, se dostali na dosah možné záchrany nosorožce bílého severního a věří v úspěch v blízké budoucnosti. „Jsme přesvědčeni, že díky metodám vyvinutým v rámci BioRescue se narodí mláďata nosorožce bílého severního,“ říká vědecký šéf projektu BioRescue Thomas Hildebrandt. „Díky úsilí všech, kdo se projektu účastní, je ale už teď zřejmé, že BioRescue bude pomáhat i k záchraně dalších druhů.“

Tým BioRescue vyvinul jedinečné postupy a metody asistované reprodukce u nosorožců. V lednu 2024 oznámil, že poprvé uspěl se zcela novou metodou, díky které došlo k zabřeznutí samice nosorožce bílého. Embryo jižního bílého nosorožce, vytvořené v laboratoři, bylo experty BioRescue přeneseno do těla jiné jižní bílé samice. To potvrdilo, že cesta je využitelná rovněž pro přenesení severního embrya do těla jižní matky.
Veškerá severní bílá embrya vytvořená v rámci projektu BioRescue, jsou nyní uložena v italské laboratoři Avantea a rovněž v Berlíně v tekutém dusíku.