Zebry bezhřívé

Zebry bezhřívé se dříve v relativně hojných počtech vyskytovaly na severu východní Afriky od Keni po Súdán. Odtud ale takřka zcela zmizely, vědci měli povědomí pouze o zhruba 150 zvířatech v národním parku Kidepo Valley v Ugandě. Podle posledních odhadů by v Kidepu v současnosti mohlo být až 500 zvířat a díky českým odborníkům je od roku 2019 potvrzena i další populace v přírodní rezervaci Pian Upe. Populace zeber bezhřívých v lidské péči vznikla jen díky jejich dovozu do Dvora Králové, proto se od roku 2019 Safari Park Dvůr Králové zapojil i do jejich ochrany ve volné přírodě.

V letech 2019, 2020 a 2022 se zástupci dvorského safari parku zapojili do expedic, které navštívily místa posledního výskytu zeber bezhřívých v Africe a pomáhaly s jejich identifikací a s odhady početnosti populace. Na výpravách dvorská zahrada úzce spolupracuje se Zoo Liberec a obě zahrady plánují další podporu finanční, materiální i vědeckou. Obě zahrady v roce 2021 dokonce podepsali memorandum o spolupráci na společné záchraně zeber bezhřívých. Vedle snah o ochranu zeber bezhřívých přímo v jejich domovině v Africe se zahrady intenzivně zaměřují i na stabilizaci jejich populace v lidské péči.

V současnosti žije v zoologických zahradách přibližně 40 zvířat, většina z nich v České republice. První zebry bezhřívé dovezl do světových zoo někdejší ředitel královédvorského safari parku Josef Vágner ze tří svých legendárních výprav na přelomu 60. a 70. let. Od té doby se ve Dvoře narodilo přes 160 mláďat, z nichž některá založila chovy v dalších zoo. Populace v lidské péči tak stojí na potomcích dvorského chovu. Postupem let ale chov v ostatních zahradách bez aktivní koordinace upadal a tříštil se. Změnu přinesly až společné aktivity českých a slovenských zoologů.

Na systematické záchraně zeber bezhřívých pracují safari park a Zoo Liberec společně s dalšími specialisty již několik let. Postupně se podařilo shromáždit chovná zvířata roztroušená po Evropě do perspektivních stád a založit nové chovné skupiny. Díky trpělivé snaze a diplomacii českých a slovenských zoologů se v posledních letech podařilo přesunout k potenciálním partnerům 11 zeber a založit chovy v Zoo Plzeň, Zoo Praha, Zoo Košice a Zoo Bojnice. To dává velkou naději do budoucna.

přispějte na záchranu zeber bezhřívých online

přispějte na záchranu zeber bezhřívých bankovním převodem

číslo účtu Konta WILDLIFE: 264350610/0300