Nosorožci do Rwandy

Pět kriticky ohrožených nosorožců černých bylo 24. června 2019 úspěšně přepraveno ze Safari Parku ve Dvoře Králové do národního parku Akagera ve Rwandě. Tato skupina má podpořit obnovení populace nosorožců v zemi. Na převozu se podílela rwandská vláda, organizace African Parks a zastřešila ho Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií.

S myšlenkou vrátit do Afriky, tentokrát do Rwandy, další nosorožce černé ze Dvora Králové a případně i jiných evropských zahrad přišli před více než dvěma lety zástupci dvorského safari parku společně s Veronikou Vařekovou, jež se Dvorem Králové na ochraně volně žijících zvířat dlouhodobě spolupracuje.

Na cestu se vydali tři dvorští nosorožci Jasiri, Jasmína a Manny, samice Olmoti z anglické zoo Flamingo Land a samec Mandela z Dánska. Všech pět zvířat prošlo ve Dvoře Králové několikaměsíční přípravou na transport, která zahrnovala zejména trénink pobytu v transportní bedně a také vzájemné seznamování všech zástupců této pětičlenné "posádky" mezi sebou.

Sledujte aktuální dění ve Rwandě v sekci Aktuality

Dvorský safari park vede dlouholeté úsilí o záchranu volně žijících populací nosorožců v Africe. V roce 2009 vrátil tři nosorožce černé do tanzanské rezervace Mkomazi, kde se skupina úspěšně rozrostla o pět potomků (stav k 2018). V témže roce převezla čtyři nosorožce bílé severní formy do Keni. Dalším nosorožcem, který se ze Dvora Králové vrátil do Afriky, byla samička Eliška v roce 2016. Ta ale bohužel v rezervaci Mkomazi uhynula na následky zranění způsobeného od samce při jejich společném pobytu ve výběhu. 

Dalším projektem na pomoc nosorožcům v Africe, je záchrana nosorožců bílých severních, kteří jsou nyní s posledními dvěma žijícími zástupci na světě, nejohroženějšími savci planety. V jejich případě už však bohužel není možné, aby se rozmnožili přirozeně. Jejích poslední nadějí na přežití je tak vývoj umělých metod oplodnění, na kterém safari park mnoho let úzce spolupracuje se špičkovými institucemi po celém světě. Náročnou cestu k jejich záchraně od vyhynutí můžete sledovat a rovněž podpořit na: https://safaripark.cz/cz/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/nosorozci-do-rwandy/kdo-pojede-do-rwandy

V roce 2014 a 2017 bylo v safari parku uspořádáno demonstrativní pálení rohoviny s cílem upozornit na masové vyvražďování nosorožců kvůli rohům.  To svou účastí podpořily čelní osobnosti ochranářského světa jako Richard Leakey, Tony Fitzjohn nebo Paula Kahumbu.

přispějte na nosorožce černé ve Rwandě online

přispějte bankovním převodem

číslo účtu Konta WILDLIFE: 264350610/0300