Kdo se na převozu podílel

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA)

EAZA a její chovný program pro dvourohé nosorožce
V chovném programu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pro nosorožce dvourohé (jinak též černé) bylo na začátku roku 2018 celkem 94 nosorožců v 22 zoologických zahradách. 

Program vede Mark Pilgrim, ředitel zoo v britském Chesteru, společně se svou kolegyní Rebeccou Biddle. Cílem chovného programu (tzv. EEP od EAZA Ex-situ Programme) je dostatečně rozmnožovat populaci nosorožců chovaných v Evropě a zároveň zajistit jejich dostatečnou genetickou pestrost. U všech chovaných nosorožců je znám jejich genetický původ. Díky tomu a díky cíleným přesunům mezi zahradami se programu daří udržet nízkou míru inbreedingu (příbuzenského křížení).

Evropské zoologické zahrady jsou navíc v chovu nosorožců dvourohých tak úspěšné, že mohou část svých zvířat věnovat na reintrodukci zpátky do původního prostředí bez toho, že by to ohrozilo další chov nosorožců v Evropě. Pro cestu zpátky do Afriky byla vybrána zvířata, jejichž geny jsou v současné evropské populaci už dostatečně zastoupeny, tedy ta, která mají v evropském chovu dostatečné množství příbuzných. Zvířata v evropském chovném programu nesmějí být prodávána nebo nakupována a přesunují se pouze na základě doporučení koordinátora tak, aby se dostala ke geneticky vhodnému partnerovi nebo partnerce. Rovněž do Rwandy zvířata nebudou prodána, ale darována.
https://www.eaza.net

Safari Park Dvůr Králové

patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě. První nosorožci černí tam byli dovezeni v roce 1972 a od té doby se ve Dvoře Králové narodilo 45 mláďat (stav k roku 2018).
Safari park se však nevěnuje pouze chovu nosorožců v lidské péči, ale snaží se aktivně chránit tato zvířata ve volné přírodě. Do Afriky dosud vrátil osm nosorožců, čtyři černé a čtyři bílé severní formy. Skupina nosorožců černých se v rezervaci Mkomazi v Tanzanii už několikrát úspěšně rozmnožila.
V roce 2014 a 2017 bylo v safari parku uspořádáno demonstrativní pálení rohoviny s cílem upozornit na masové vyvražďování nosorožců kvůli rohům. 

https://safaripark.cz

Ree Park Safari v Dánsku

je jedinou institucí věnující se chovu nosorožců černých ve Skandinávii. Rovněž se účastní ochranářských projektů v Africe.

https://reepark.dk/

Flamingo Land ve Velké Británii

věnuje se ochranářství a chovu ohrožených druhů zvířat.

http://www.flamingoland.co.uk/

Rwanda Development Board (RDB)

Vládní rada pro rozvoj Rwandy vznikla v roce 2009 a má na starosti koordinaci a podporu ekonomického rozvoje země.

http://rdb.rw/

Akagera National Park

se rozprostírá na severovýchodě Rwandy na území okolo 1 122 km2. Je jedním z nejstarších národních parků v Africe, založena byla už v roce 1934. Zahrnuje rozlehlé oblasti savan, buší a jezer.

https://safaripark.cz/cz/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/nosorozci-do-rwandy/narodni-park-akagera

Veronika Vařeková

světová topmodelka, ambasadorka a členka správní rady organizace African Wildlife Foundation, se narodila v České republice. Během cesty na Mount Kilimanjaro v roce 2008 se poprvé seznámila s prací African Wildlife Foundation v Tanzanii a okamžitě se pro ochranu africké přírody nadchla. Členkou správní rady jedné z nejvýznamnějších ochranářských organizací v Africe se stala v roce 2009. Od té doby se snaží shánět prostředky a zvyšovat povědomí o ochraně africké přírody, ohrožených druzích a podpoře místních komunit. Úzce spolupracuje s Organizací spojených národů nebo Světovou bankou. V rámci těchto aktivit do Afriky pravidelně několikrát ročně cestuje za pracovními jednáními apod.