Nosorožci černí v Tanzanii

V roce 2009 Safari Park Dvůr Králové poslala tři nosorožce dvourohé (jinak též černé, Diceros bicornis) do tanzanského národního parku Mkomazi. Samice Deborah a samci Jamie a Jabu si na nové podmínky rychle zvykli. Samice Deborah dokonce v Africe porodila už tři mláďata - a všechny samičky! V červnu 2016 pak dvorská zahrada do stejného místa převezla další samičku Elišku. V Mkomazi, kde byli v 80. letech všichni nosorožci vybiti, se tak dnes i díky dvorskému safari parku rozvíjí nadějný projekt, který přispívá k záchraně nosorožců nejen v Tanzanii, ale i v celé východní Africe.

Hlavní zásluhu na tom má legendární ochranář Tony Fitzjohn, který za svého mládí společně s Georgem Adamsonem vracel do divočiny lvy. Na konci 80. let začal v tu dobu pytláctvím a pasením dobytka značně zpustošenou oblast obnovovat a od roku 1997 v Mkomazi běží záchranný program východního poddruhu nosorožce dvourohého. Zvířata jsou přísně střežena v oplocené rezervaci uvnitř národního parku, který se rozkládá na území přibližně 3250 kilometrů čtverečních podél hranic s Keňou. Za hranicemi na něj navazuje národní park Tsavo, kde byli v 70. letech odchyceni nosorožci dvourozí tehdejšího ředitelem zahrady Josefem Vágnerem. Dvorští nosorožci se tak vrátili do země svých předků.

Nosorožců dvourohých žilo na jih od Sahary v roce 1970 okolo 65 000 kusů. V důsledku nekontrolovaného lovu a zejména pytláctví však jejich stavy poklesly až na 2 300 jedinců v roce 1993. Po řadě ochranářských opatření se jejich počet ve volné přírodě vyšplhal přes pět tisíc, počet zvířat východního poddruhu je ale stále odhadován na pouhých 800. V Safari Parku Dvůr Králové je tento poddruh chován od 70.let minulého století a dosud se tu narodilo 39 mláďat. Jako jeden z nejlepších chovatelů nosorožců dvourohých v zajetí na světě si velice ceníme toho, že se můžeme alespoň částečně podílet na jejich záchraně přímo v jejich původním prostředí.

Psi hyenoví v Mkomazi

Dvorský safari park dlouhodobě podporuje také záchovný program pro psy hyenové, který v tanzanském národním parku Mkomazi vedl rovněž ochranář Tony Fitzjohn. Největších psovitých šelem Afriky žije ve volné přírodě už jen pár tisíc, safari park proto do Tanzanie pravidelně posílá zásobu potřebného veterinárního materiálu. 

Záchranná stanice v Mkomazi ve spolupráci s Tanzanskými národní parky (TANAPA) zajišťuje chovný, veterinární a reintrodukční program pro psy hyenové už víc než dvacet let. V červnu 2018 ochranáři do přírody vypustili 14 jedinců. Další zvířata zůstávají ve stanici pro rozmnožování.

Psi hyenoví vytvářejí v přírodě početné smečky se silnými sociálními vazbami. Jsou to výhradní masožravci s dokonale uzpůsobenými technikami lovu. Lidé je v minulosti považovali za kruté a velmi nebezpečné šelmy a dodnes je v zájmu ochrany svých stád zabíjejí jako škodnou. Kromě nemocí a cíleného zabíjení je pro psy hyenové velkou hrozbou i ubývání míst, kde mohou ve velkých smečkách žít, a rovněž soupeření o potravu s většími šelmami, jako jsou lvi nebo hyeny.

Za posledních 40 let zmizelo z Afriky 90 % původní populace a v mnoha zemích západní a střední Afriky byli vyhubeni úplně. Na světě tak zbývá okolo 6 600 psů hyenových, žijících převážně ve východní a jižní Africe, a v rámci Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) jsou zařazeni do skupiny ohrožených druhů. 

přispějte online na ochranu zvířat v Mkomazi

přispějte bankovním převodem na ochranu zvířat v Mkomazi

číslo účtu Konta WILDLIFE: 264350610/0300