Po desátém odběru vajíček od severních bílých nosorožců se podařilo vytvořit rekordních pět embryí


7.9.2022
Tři roky po svém ustavení dosáhlo konsorcium BioRescue na záchranu severních bílých nosorožců pomocí technologií asistované reprodukce mimořádného úspěchu

Po desátém odběru oocytů (nezralých vaječných buněk) samici severního bílého nosorožce Fatu vyprodukoval mezinárodní tým pět nových embryí. Celkový počet embryí se tak zvýšil na 22, což zvyšuje i naději, že se podaří přivést na svět nové potomky severních bílých nosorožců. Tým BioRescue, koordinovaný Safari Parkem Dvůr Králové, zároveň klade maximální důraz na respektování života a dobrých životních podmínek každého zúčastněného zvířete. Průběžný veterinární a etický dohled nad odběry oocytů ukazuje, že Fatu zákroky zvládá dobře.

Desátý odběr oocytů u severních bílých nosorožců provedl tým vědců a ochranářů z Leibnizova institutu pro výzkum zoologických zahrad a divoké přírody (Leibniz-IZW), Safari Parku Dvůr Králové, rezervace Ol Pejeta, Kenya Wildlife Service (KWS) & Wildlife Research and Training Institute (WRTI) 28. července 2022 v Ol Pejetě v Keni. Týmu se podařilo odebrat 23 oocytů Fatu, mladší ze dvou zbývajících severních samic. Odběry oocytů od Najin, matky Fatu, byly ukončeny v roce 2021 po důkladném posouzení případných rizik. Oocyty byly okamžitě letecky přepraveny do laboratoře Avantea v italské Cremoně. Po dozrání bylo sedm oocytů oplodněno pomocí rozmraženého spermatu uhynulého samce Angalifu. Nakonec bylo úspěšně vyprodukováno pět embryí Fatu, která byla následně zmrazena pro pozdější použití.

Devátý odběr oocytů provedl stejný tým na stejném místě už 24. dubna. Z 16 odebraných oocytů byla v laboratoři Avantea vyprodukována tři embrya, opět s použitím spermatu samce Angalifu. Díky oběma zákrokům se celkový počet vytvořených embryí nosorožce bílého severního zvýšil na 22. Všechna pocházejí od samice Fatu, přičemž polovina z nich vznikla s použitím spermatu uhynulého samce Suniho, jenž se narodil v Safari Parku Dvůr Králové, zatímco druhá polovina s využitím spermatu samce Angalifu, který žil v Safari Parku Zoo San Diego v USA.

Jakmile se podaří zvládnout přenos embryí do náhradních příjemkyň z řad nosorožců bílých jižních, stanou se embrya základem nové populace nosorožců bílých severních. V případě úspěchu se podaří vytvořit populaci v oblasti jejich původního výskytu a severní bílí nosorožci se znovu ujmou své ekologické role klíčových spásačů ve střední Africe.

Aby bylo dosaženo vhodných podmínek pro úspěšný přenos embryí, tým BioRescue pečlivě sledoval interakce sterilizovaného samce nosorožce bílého jižního, jenž sdílí výběh s možnými náhradními matkami a slouží jako „detektor“ jejich říje. Jakmile to podmínky dovolí, tým BioRescue se pokusí o přenos embryí – nejprve však s embryi nosorožců bílých jižních, aby bylo jisté, že celý postup je zcela funkční. Teprve poté bude možné použít k transferu i mimořádně cenná embrya nosorožce bílého severního. Tým BioRescue, jehož práci dlouhodobě podporuje Nadace ČEZ, rovněž zvažuje, že do programu přidá další samice nosorožce bílého jižního, aby zvýšil šance na dosažení prvního úspěšného transferu embryí.

Fotogalerie