Červen 2010: Nájin se přesunula k Sudánovi


15.7.2010
Nájin se nastálo přestěhovala po bok Sudána do velkého výběhu o rozloze asi 280 ha. Snadno se to řekne, ale hůře udělá. Týmu Ol Pejety trvalo skoro tři týdny dostat Nájin z její bomy a přilehlého výběhu (400 x 400 m). Prostě odmítala projít bránou. Po mnoha marných pokusech se 28. května ráno konečně rozhodla vstoupit do velkého výběhu k Sudánovi. Nakonec se to podařilo díky nalákání na jídlo.

Súdán už natrvalo setrvává ve velkém výběhu spolu s Nájin a šesti dalšími jižními bílými samicemi. Je mezi nimi i jedna samice s mládětem, jmenuje se Arimiet, které se Sudán zjevně líbí. Ale Sudán je nesmělý, zejména pokud je mládě nablízku. Jakmile je spatří, vezme nohy na ramena. O Sudána se po příchodu začala zajímat i Nájin a vedle ní je Súdán nervózní méně. Kvůli zjištění, zda začala Nájin cyklovat, jsou vzorky jejího trusu odebírány každé tři dny.

Suni a Fatu tráví celý den spolu ve výběhu 400 x 400 m. Každý večer se vracejí na noc zpět do bomy. Je důležité zajistit, aby Suni nebyl v noci se Súdánem přes plot v kontaktu. Proto tráví noc v bomě. Suni a Fatu se sice mají dobře, ale zatím o sebe nejeví vůbec žádný zájem.