Květen 2014: Jižní samec Kingi se pokoušel pářit s Fatu


7.5.2014
Na konci ledna došlo k většímu přeskupení severních bílých nosorožců v keňské rezervaci Ol Pejeta. Jak se situace vyvíjela v posledních týdnech?

V současné době severní samice Nájin a její dcera Fatu žijí společně ve velkém výběhu. Je tam s nimi dospělý jižní samec Kingi, dále jižní samice Ariemet, s níž se pohybuje ještě její nedospělé mládě Atan (samec). Další dospělou jižní samicí ve stejném výběhu je Daly, u níž se drží její přibližně 3,5 roku stará dcera Cura.

Kingi společnost samic různě střídá, chvíli se pohybuje s jižními, chvíli se severními. Všimnul si, že za hranicemi výběhu pro severní bílé nosorožce (tedy v širší rezervaci Ol Pejeta) se občas objeví další samci, takže někdy také obchází a značkuje svoje teritorium podél hranic výběhu.

V druhé polovině března se Kingi na delší dobu připojil k severním samicím. Několikrát to vypadalo, že projevuje zájem o Fatu, ta se vůči němu ale chovala agresivně a odrazovala ho od jakýchkoli pokusů o páření. Ačkoli ošetřovatelé nezaznamenali nějaké jasné známky toho, že by samice byly v období vhodném k zabřeznutí, Kingi s nimi strávil víc než deset dní. Páření ani stopy nasvědčující páření však pozorovány nebyly.

Po celou první část dubna se Kingi pohyboval s jižními samicemi a v polovině měsíce byl pozorován při pokusu o páření s mladou jižní samicí Curou. K vlastnímu páření však podle všeho nedošlo.

V druhé polovině dubna se však Kingi znovu na pár dnů připojil k severním bílým samicím a odpoledne 19. dubna projevoval zřetelné známky zájmu o Fatu. Následně se na ni několikrát pokoušel naskočit, vlastní páření ale za světla pozorováno nebylo. Podle stop na těle Fatu druhý den ráno (například zbytky slin a drobné oděrky na hřbetě) to však vypadalo, že se Kingimu pokus o páření v noci možná přece jen podařil. Za potvrzené však páření považovat nemůžeme.

Co se týká samců Sudána a Suniho, ti se stále střídají v menším výběhu, kde jsou s nimi dvě jižní samice. Žádné pokusy o páření však v jejich případě pozorovány nebyly.

Autorem připojených snímků je Martin Ladnar, jeden z účastníků naší expedice za severními bílými nosorožci, která se konala letos v únoru. Velice děkujeme za poskytnutí fotografií a těšíme se, že příště budeme mít možnost zveřejnit třeba i vaše snímky.