Leden 2010: Úspěšná adaptace na nové prostředí


15.1.2010
Prvních několik týdnů se nosorožci museli zejména adaptovat na nové prostředí. Všechna čtyři zvířata jsou trénována, aby si zvykla na elektrický plot mimo jejich ohrady a minimálně tři hodiny tráví venku. Trénink na elektrické ohrazení se bohužel neobešel bez toho, aby každé ze zvířat dostalo několik ran, než si všechna uvědomila, jak poznají novou hranici.

Tento trénink bude pokračovat ještě několik týdnů, pak bude prozatímní plot zbořen a zvířata budou mít přístup do velké oplocené oblasti o rozměrech 400 x 400 metrů – půjde o obrovský krok na jejich cestě přivykání divočejšímu prostředí. Za několik měsíců pak bude následovat poslední fáze, kdy se budou moct vydat do velkého chovného výběhu o rozloze několika set hektarů.

Mezi samci a samicemi ani mezi dvěma samci teď nedochází k žádným kontaktům. Pouze Nájin žije společně se svou dcerou Fatu. Oddělení zvířat bude pokračovat i poté, co se budou moct přesunout do větší oplocené oblasti. Ačkoli byla zvířata v každodenním styku v zoo, teď by měla být držena odděleně až do doby, kdy budou vypuštěna do velkého chovného výběhu. Celý proces nesmí být uspěchán.

Jan Žďárek a Pavel Petržílek, dva dvorští ošetřovatelé, kteří se o nosorožce starali víc než dvacet let, už se vrátili domů. Jsou sice rádi, že se nosorožce podařilo v pořádku přesunout, že se jim v Africe dobře daří a že vypadají zdravě, zároveň pro ně ale bylo velice obtížné a smutné rozloučit se se zvířaty, o která se starali po jejich celý život.

Chování nosorožců se přitom od příjezdu do Ol Pejety výrazně změnilo. Zdají se být mnohem víc ve střehu a vědomi si svého okolí. Výrazně se zlepšila zejména jejich pokožka. Stále trochu nervózní je Suni, jeho jistota se ale zvyšuje každým dnem díky ošetřovatelům, kteří s ním tráví celých 24 hodin.

Fatu a Nájin se zdají být připravené na vypuštění do většího výběhu. Fatu už je celkově uvolněnější, sebejistější a nechodí už všude za matkou tolik jako dřív. Sudán se v novém prostředí také cítí spokojeněji. Dopřává si spoustu pohybu, prozkoumává bomu, její okolí a taky se pořádně rochní ve své bahnité kaluži.