Prosinec 2011: Případy pytláctví v Ol Pejetě a zlepšení ochrany


15.12.2011
V Ol Pejetě bylo během roku 2011 upytlačeno pět nosorožců. Jedním z nich byl i Max, velmi mírný jižní bílý nosorožec, který byl miláčkem nejen pracovníků, ale i návštěvníků rezervace. Případy pytláctví se nijak netýkaly oblasti, ve které jsou střeženi severní bílí nosorožci ze Dvora.

Kvůli zlepšení ochrany byl během roku 32 strážcům Ol Pejety udělen status Kenya Police Reserve, čímž se stali ozbrojenou složkou spadající pod státní policii, která má větší pravomoce než běžní strážci. Mimo jiné díky tomu prošly tvrdým výcvikem pro boj s pytláky a mají automatické zbraně. Počet incidentů s pytláky se následně znatelně snížil. Práce na zlepšení bezpečností situace však odčerpaly lidské a finanční kapacity, které by jinak byly věnovány na rozšíření výběhu pro Suniho.