Prosinec 2014: Vyšetření zdravotního stavu Fatu, Nájin a Sudána


11.12.2014
Vzhledem k faktu, že se dosud nepodařilo v Ol Pejetě dosáhnout březosti severních bílých nosorožců přirozenou cestou a pravděpodobnost objevení a získání jiných zvířat z přírody se snížila na minimum, vyslalo vedení Zoo Dvůr Králové do Ol Pejety tým veterinářů z IZW Berlín, aby vedl vyšetření reprodukčních orgánů severních bílých nosorožců v Ol Pejetě.
K vyšetření došlo na přelomu listopadu a prosince 2014. Z předběžných výsledků vyplývá, že ani jedno ze zvířat pravděpodobně není v současnosti schopné přirozené reprodukce. Nejmladší samice Fatu je celkově v dobré tělesné kondici a má v pořádku vaječníky, které produkují dostatečné množství vajíček, v děloze jsou však vysoce patologické změny, které Fatu s velkou pravděpodobností znemožňují zabřeznout. Degenerativní změny mohou být důsledkem neschopnosti samice zabřeznout, ale mohly být způsobeny například i potracením plodu, jehož zbytky zůstaly v těle samice, nebo infekcí zanesenou při páření. Blíže určit původce změn by bylo možné pomocí odebrání vzorku degenerativní tkáně, taková procedura by však byla velice obtížně uskutečnitelná.

Komise rozhodující o dalším postupu se zvířaty v Ol Pejetě však zváží i tuto možnost, stejně jako prověří všechny možnosti případné léčby Fatu. Teoreticky připadá v úvahu kyretáž děložní sliznice, tedy postup, při němž je vnitřní část dělohy v podstatě odstraněna a nechá se narůst znovu. Tento postup je využíván v humánní medicíně a u koní, v případě nosorožců je jeho použití jen teoretickou možností s velmi nejistým výsledkem. V případě nemožnosti jakkoli zabřeznout by Fatu mohla být vhodnou kandidátkou na odběr vajíček pro případné oplodnění in vitro.

Samice Nájin má sice několik malých nádorů v děloze, ty by ale neměly mít vliv na případné oplodnění a její reprodukční orgány by stále měly umožňovat zabřeznutí. Vzhledem ke stavu svých zadních nohou však Nájin při páření v současnosti zřejmě neunese samce, tudíž není schopná přirozeného páření. Navíc v minulých měsících prodělala onemocnění způsobené parazity. Její celkový stav však ukazuje, že by mohla být kandidátkou na umělou inseminaci, a to buď semenem, které je v současnosti zmrazeno v berlínském institutu, nebo čerstvým semenem samce jižního bílého nosorožce. Pokud by Nájin nemohla zabřeznout, mohla by se stát kandidátkou na odběr vajíček pro případné oplodnění in vitro.

Samci Sudánovi bylo odebráno semeno, při jeho analýze však bylo zjištěno, že kvalita je spíše nízká, což se vzhledem k Sudánově pokročilému věku dalo očekávat. Není proto možné ho využít pro umělou inseminaci, bylo by však možné ho využít pro oplodnění in vitro, během něhož je spermie injekcí vpravena přímo do vajíčka.

Ze všech tří zvířat byly v Ol Pejetě odebrány vzorky tkání pro případnou budoucí práci s živými buněčnými kulturami.

O dalším postupu v Ol Pejetě rozhoduje expertní komise složená ze zástupců ZOO Dvůr Králové, Ol Pejeta Conservancy, Flora & Fauna International, Kenya Wildlife Service, Back to Africa a Lewa Conservancy. Pravděpodobný termín dalšího setkání je na konci ledna nebo v únoru 2015.