Rok 2016 u severních bílých nosorožců


19.3.2017
V roce 2016 byli na světě známi už jen tři nosorožci tuponosí severní (jinak též bílí nebo širokohubí, Ceratotherium simum cottoni). Všichni tři žili v rezervaci Ol Pejeta v Keni, kam byli v roce 2009 převezeni ze ZOO Dvůr Králové. Při vyšetření těchto zvířat v listopadu 2014 se ukázalo, že žádné z nich už není schopné přirozené reprodukce. ZOO Dvůr Králové se proto i v roce 2016 se svými partnery spolupodílela na vývoji metod, díky nimž by tito nosorožci mohli být rozmnoženi uměle.
Během roku 2015 začal tým z IZW Berlín, s nímž ZOO Dvůr Králové dlouhodobě pracuje na vývoji umělých technik reprodukce nosorožců, s pokusy o odběr oocytů (vajíček) u samic v evropských zoologických zahradách. V případě, že se celou metodu odběru oocytů podaří dostatečně optimalizovat a následně se podaří v umělých podmínkách vytvořit z takto získaných vajíček embryo, bude možné přistoupit k odběru oocytů z posledních samic nosorožců tuponosých severních v keňské Ol Pejetě a k následnému pokusu o jejich oplodnění. Odběry v evropských zoologických zahradách jsou uskutečňovány na samicích nosorožce tuponosého jižního, a to na samicích, které mají reprodukční problémy, zároveň ale vykazují znaky stále funkčního estrálního cyklu.

K odběrům vajíček docházelo i v roce 2016 a celý složitý postup byl dosud použit na dvanácti samicích jižních bílých nosorožců. Všechny dárkyně jsou součástí Evropského záchovného programu (EEP) a některým z nich byla vajíčka odebrána i dvakrát bez jakýchkoli vedlejších účinků. Celý postup neměl žádné negativní dopady na plodnost samic a mohl by být použit i na léčbu neplodnosti způsobené cystami v děloze nebo na vaječníku.

Na základě procedur byly během roku 2016 navrženy úpravy na prototypech nástrojů, které jsou k odběru oocytů používány. Dolaďován byl stále i protokol pro hormonální stimulaci samic, jehož cílem je zvýšit množství oocytů, které by během procedury mohly být z vaječníků samic odebrány.

Odebraná vajíčka byla pravidelně odesílána do Avantey, italské laboratoře specializované na asistovanou reprodukci velkých zvířat v Cremoně, kde se odborníci snaží nechat vajíčka dozrát, uměle oplodnit a vyvinout embryo vhodné pro transfer. Zatím bylo v roce 2016 dosaženo rýhování vajíčka, tedy rané fáze embryonálního vývoje.

Co se týká dalších událostí, tak v první polovině února se v americkém San Diegu uskutečnil seminář o možnostech záchrany nosorožců tuponosých severních, na nějž se sjeli odborníci mimo jiné z USA, Německa a Jihoafrické republiky. Za dvorskou zoo se ho zúčastnil vedoucí zahraničních projektů Jan Stejskal. Součástí semináře bylo vyšetření šesti samic nosorožce tuponosého jižního, které San Diego Zoo Safari Park koupil v Jihoafrické republice. Samice mají své zvláštní oddělení a slouží k podrobnému prozkoumání jejich cyklu. Pokud se v umělých podmínkách povede vytvořit embrya nosorožců tuponosých severních, mohly by se tyto samice stát náhradními matkami, které by tato embrya donosily.

Na začátku května proběhlo v keňské Ol Pejetě setkání komise, která rozhoduje o osudu nosorožců tuponosých severních v Keni. Kromě členů komise (včetně Přemysla Rabase a Jana Stejskala za ZOO Dvůr Králové) se jednání zúčastnili zástupci německého IZW Berlín a jihoafrické společnosti EmbryoPlus a přes skype také zástupci San Diego Zoo a African Rhino Specialist Group. Bylo dohodnuto pokračování výzkumu umělých metod reprodukce a byl stanoven postup, jak se o všechna tři zvířata v Keni starat. Vzhledem k vysokému věku má samec Súdán pro sebe vyhrazenou dřevěnou bomu (ohradu) z kůlů a přes den je vypouštěn na větší otevřené prostranství v blízkosti bomy. Plotem je oddělen od sekce, v níž žijí samice Nájin a Fatu, setkávají se u plotu. Stanovena byla dávka příkrmu, která je v případě nutnosti konzultována se ZOO Dvůr Králové a dalšími odborníky v komisi. V době květnové návštěvy bylo po deštích, všechna tři zvířata vypadala dobře, v případě Sudána s přihlédnutím k jeho vysokému věku.

Rovněž na začátku května vyšel v recenzovaném časopise Zoo Biology velký článek, přinášející výsledky jednání špičkových odborníků ze čtyř kontinentů o záchraně nosorožců tuponosých severních, jež proběhla v prosinci 2015 ve Vídni. Článek zahrnuje otázky týkající se genetických a buněčných technologií, vědecké etiky, ale také významu dlouhodobých strategických úvah a komunikace mezi různě zaměřenými odborníky.

V červenci jednali Přemysl Rabas a Jan Stejskal s vedením Kenya Wildlife Service (KWS) o další podpoře projektu na záchranu nosorožců tuponosých severních v Ol Pejetě. Šéf představenstva KWS Richard Leakey a ředitel KWS Kitili Mbathi přislíbili pomoc s projektem, a to i ve věci vydávání povolení na případný převoz genetického materiálu z Keni do Evropy. Šlo však spíše o vyjádření strategické podpory, konkrétní kroky je potřeba ještě dohodnout s úředníky na nižších postech. S podporou velvyslance ČR v Keni, pana Pavla Řezáče, byla dojednána strategická podpora projektu i u keňské ministryně pro životní prostředí a regionální rozvoj Judy Wakhungu.

S přispěním ZOO Dvůr Králové navštívil v srpnu berlínské laboratoře japonský vědec Katsuhiko Hayashi. Právě jeho týmu se podařilo vytvořit z kmenových buněk myši reprodukční buňky a z nich novou generaci potomků. V Berlíně společně s kolegy debatovali nad možnostmi, jak stejného cíle dosáhnout i u nosorožců.

V druhé polovině roku pak dále probíhaly pokusy o odběr vajíček ze samic nosorožců tuponosých jižních v evropských zoologických zahradách. ZOO Dvůr Králové by tak chtěla poděkovat následujícím zoologickým za to, že pro pokusy o odběr vajíček poskytly svá zvířata: Zoo Salzburg, Zoo Budapešť, Zoo Schwerin, Zoo Chorzów, Zoo Thoiry, Zoo Montpellier, Zoo Poznaň, Zoo Pairi Daiza.

Během celého roku byl osud nosorožců tuponosých severních rovněž široce medializován. Zástupci ZOO Dvůr Králové tak pomáhali při vzniku filmů či pořadů například pro BBC, National Geographic či pro nezávislé produkce z USA a Holandska.

Na vývoj metody odběru oocytů ze samic nosorožců tuponosých a o navazující snahy o vývoj embrya v umělých podmínkách v roce 2016 přispěla významně kromě všech zúčastněných expertů rovněž Nadace ČEZ.

Fotogalerie