Safari Park Dvůr Králové: Exponát samice Nabiré v životní velikosti zamířil ze Dvora Králové do Prahy


4.11.2019
Samice Nabiré byla posledním nosorožcem bílým severním, který žil v Evropě. Uhynula v roce 2015 v Safari Parku Dvůr Králové, kam se poté znovu vrátil její dermoplastický preparát. Nyní byl preparát s cílem seznámit veřejnost s příběhem nosorožců bílých severních přestěhován do Westfield Chodov, největšího obchodního centra v České republice.
Samice byla jedním ze čtyř mláďat nosorožců bílých severních, které se kdy podařilo v lidské péči odchovat. Všechna se narodila v Safari Parku Dvůr Králové. V současné době jsou tito nosorožci z důvodu jejich pytlačení kvůli rohovině na pokraji vyhubení a mohou být zachráněni už jen díky umělým metodám reprodukce, na jejichž náročném vývoji spolupracuje dvorský safari park s dalšími institucemi po celém světě.

„Nabiré, která celý život prožila ve Dvoře Králové, je symbolem našich snah o záchranu nosorožců bílých severních v České republice. To je i důvod, proč jsme se rozhodli převézt ji do obchodního centra v Praze, kde se o osudu těchto zvířat a možnostech jejich záchrany mohou dozvědět tisíce lidí denně,“ říká Přemysl Rabas, ředitel dvorského safari parku.

Dermoplastický preparát je vycpanina zvířete, na jehož výrobu se využívá původní kůže či srst zvířete. Jeho zhotovení trvalo tři měsíce a pracovali na něm preparátoři z České republiky a Polska. Součástí exponátu vážícího okolo 300 kg jsou rovněž dvě napodobeniny nosorožčích rohů, které byly odlity podle skutečných rohů Nabiré.

"Pravé rohy zvířete jsme kvůli poptávce po nosorožčí rohovině na černém trhu nemohli použít. Naopak jsme je oba dva využili v boji proti nelegálnímu obchodu s touto komoditou. Jeden z nich byl zničen při demonstrativním pálením rohů v safari parku v roce 2017 v rámci kampaně Burn Horns Save Rhinos a druhý jsme ve stejním roce zapůjčili Celní Správě pro výcvik jejích stopovacích psů,“ doplňuje Přemysl Rabas.

Repliku posledního nosorožce bílého severního žijícího v Evropě si můžou návštěvníci obchodního centra prohlédnout každý den až do začátku ledna 2020. Zároveň můžou i přispět na jejich záchranu, a to prostřednictvím konta Wildlife, ze kterého dvorský safari park spolufinancuje tento záchranný projekt.

Fotogalerie