Únor 2013: Testování bezpilotních letadel


15.2.2013
Vyšetření trusu, který byl dovezen v září 2012, březost Nájin nepotvrdilo. Ještě na podzim proto byly do výběhu Suniho a Nájin přidány dvě samice jižní formy. A to přesunutím od Sudána, u něhož zůstala Fatu, dvě jižní samice, jedna jižní samice s mládětem a rovněž dva mladí nosorožci černí. Na jednání expertní komise bylo v únoru 2013 dohodnuto, že pokud vyšetření odvezených vzorů trusu znovu nepotvrdí březost, bude Sudán přemístěn do bomy a střídán do výběhu Suniho a k Fatu s jednou jižní samicí bude přesunut jižní samec. K příchodu jižního samce zatím nedošlo.

Ol Pejeta se rozhodla ke svým bezpečnostním opatřením přidat ještě bezpilotní letadélko (tzv. drone), které by zejména oblast, kde jsou severní bílí nosorožci, mohlo sledovat i ze vzduchu. Během ledna se Ol Pejetě podařilo od veřejnosti vybrat 35 000 dolarů, které pokryjí část nákladů na pořízení a přizpůsobení letadélka. Po několika měsících testování by do plného provozu mělo být uvedeno v průběhu roku.