Darwinova stanice v novém kabátě


9.6.2009
Dnes jsme otevřeli rekonstruovanou Darwinovu stanici, ve které probíhá většina vzdělávacích programů pro školy. Prostory Darwinovy stanice se podařilo opravit a doplnit audiovizuální technikou hlavně díky Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro realizaci mikroprojektů Euroregion Glacensis.
ZOO Dvůr Králové na základě stoupajícího počtu návštěvníků a hlavně školních tříd z Polska požádala o mezinárodní grant Euroregion Glacensis. Zoo chce polským školám nabídnout více než běžnou procházku po zoo a začít poskytovat některé z výukových programů pro školy, kterých se ročně účastní okolo 15 000 dětí z ČR, také v polském jazyce.

Jako první byly v rámci projektu přeloženy výukové programy Okno dokořán a Kontaktní zvířata. Program Okno dokořán je určený pro návštěvníky se zdravotním nebo mentálním postižením, Kontaktní zvířata hlavně pro mladší a předškolní děti. Oba programy jsou založené na kontaktu s živými zvířaty.

S ohledem na plánovaný vyšší počet návštěvníků v Darwinově stanici, kde jsou kontaktní zvířata umístěna, jsme výrazně změnili interiér. Byla provedena oprava maleb a nátěrů, vybudováno WC pro vozíčkáře, položeno nového linoleum v šatně a učebně, vyměněn starý nábytek, zvelebeny ubikace pro drobná terarijní zvířata.

Došlo i zásadní obměně technického vybavení Darwinovy stanice: pořídili jsme počítačovou sestavu pro potřeby lektorů a projekce, datový projektoru, velkoplošnou televizi, DVD a video přehrávače, binokulárních mikroskopy a jednoho mikroskop připojitelný k počítači a s možností velkoplošné projekce sledovaných objektů.

Dnešní den byla Darwinova stanice slavnostně otevřena, pásku přestřihl zástupce ředitelky ZOO Dvůr Králové ing. Miroslav Špráchal. A kdo byl prvním návštěvníkem? Pochopitelně polští žáci, pro které byly přednostně veškeré změny provedeny.

Do projektu je od začátku zapojena také Zoo Wroclaw, která spolupracuje na úpravách královédvorských výukových metod a materiálů pro polské děti a na zprostředkování kontaktu polských škol se zájmem o výukové programy v ZOO Dvůr Králové.

Pro lepší informovanost bude v areálu Zoo Wroclaw instalována informační tabule upozorňující polské školy na možnosti výuky v ZOO Dvůr Králové.