Hroši se vrátili do letního jezera, v expozici zůstanou do konce září.


9.5.2022
Hroši obojživelní se vrátili po zimě zpět do svého jezera v zadní části pěšího safari. S transportem sice musela pomáhat těžká technika, jinak šlo ale vše hladce.

Malá samice, která se narodila matce Moně 6. prosince, objevuje obří letní výběh vůbec poprvé. Také proto dvojici stěhovali odborníci jako první a zbytek stáda se k nim připojil později.

Stádo nyní čítá sedm členů: dospělého samce, dvě dospělé samice a čtyři mláďata. Jde o jedno z největších stád hrochů obojživelných v Evropě.
Návštěvníci mohou skupinu od loňského roku obdivovat z bezprostřední blízkosti. Jezero hrochů loni prošlo rozsáhlou proměnou, během které starý masivní most nahradil nízký kamenný val se soustavou rezavých lávek v africkém stylu. V letošní sezoně přibyla na Jezero hrochů ještě další vyvýšená vyhlídka, která zároveň otevírá pohledy i na sousední výběh Sahel s osly somálskými a přímorožci šavlorohými.

Hroši v expozici zůstanou do konce září. Stěhování se bude řídit počasím.

Fotogalerie