Lemuří miminka dostanou jména


22.4.2009
V sobotu 25. 4. 2009 ve 12 hodin proběhnou v ZOO Dvůr Králové slavnostní křtiny mláďat lemurů kata. Kmotry budou Poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Hana Orgoníková a hudební skladatel Karel Vágner.
ZOO Dvůr Králové chová lemury kata již od roku 1999, ale odchov se dlouho nedařil. Skupina lemurů byla nejprve pouze samčí, potom byly získány i samice. V roce 2004 již byla vytvořena stabilní skupina pěti samic a jednoho samce, ale žádné mládě se nenarodilo. Proto byl na podzim roku 2005 ve skupině vyměněn samec - místo původního Kuna přišel Pepíno z pražské zoo. To se vyplatilo, v roce 2006 i v roce 2007 se mláďata skutečně narodila, ale dominantní samice Marona nechal vždy přežít jenom dvě svá vlastní.

Proto došlo v roce 2008 ke změně v chovatelské strategii. Marona byla před očekávaným obdobím porodů oddělena, a to se vyplatilo. Postupně se během března narodilo čtyřem samicím (včetně oddělené dominantní samice Marony) šest mláďat, která byla úspěšně odchována.

V letošním roce se zatím mláďata narodila dvěma samicím - Singra pečuje o jedináčka a Fiana o dvojčátka. U Hiry čekají chovatelé narození potomka v nejbližší době.

Křtiny mláďat lemurů proběhnou přímo na Ostrově lemurů v blízkosti hlavního vchodu do zoo a stejnojmenné restaurace U Lemura.