Největší holubi mají mláďata


27.2.2009
Podařilo se nám odchovat mládě jednoho z nejkrásnějších holubů na světě, vzácného korunáče vějířového. Průběh odchovu mohou návštěvníci sledovat pomocí kamerového systému.
Největšími žijícími druhy holubů na světě jsou korunáči, kteří obývají husté tropické pralesy na Nové Guinei. V severní části ostrova žije korunáč vějířový (Goura victoria), na jihu korunáč Sclaterův (Goura scheepmakeri) a v západní části pak korunáč šedomodrý (Goura cristata). Jsou to poměrně robustní ptáci, dosahují hmotnosti od 1,8 až do 2,5 kg. Nejvýraznějším znakem korunáčů je vysoká řada peří, která se táhne po hlavě od čela až po týl a tvoří výraznou plochou korunu. Základní barva korunky a i většiny ostatního opeření je šedomodrá, u korunáče vějířového jsou jednotlivá pera korunky zakončena bílou páskou. Ozdoba hlavy je doplněna výraznou červeně zbarvenou duhovkou.

Většinu dne tráví korunáči na zemi, nocují však vysoko na stromech. Živí se bobulemi, ovocem, semeny a také hmyzem a jeho larvami. Neupravené hnízdo si staví obvykle vysoko na stromě, samice snáší jediné čistě bílé vejce. Na jeho inkubaci, která trvá 28 - 30 dní, se podílejí oba partneři. Mládě je krmeno dva měsíce než se zcela osamostatní. Všechny tři druhy jsou zařazeny do mezinárodní Červené knihy ohrožených druhů v kategorii „zranitelné“.

Chov korunáčů je snem každé zoologické zahrady, je však velmi náročný na podmínky. V zoologické zahradě ve Dvoře Králové n. L. se je podařilo splnit až výstavbou nového tropického pavilónu Ptačí svět v roce 1998. V té době jsme se také přihlásili do záchranného chovu korunáčů, který je koordinován zoology ze Zoo Rotterdam v Holandsku. Podle plemenné knihy korunáčů je do chovu všech tří druhů zapojeno asi 30 zoo a celkem je chováno v celé Evropě přibližně 250 ptáků.

S ohledem na možnosti nového pavilónu jsme získali páry dvou druhů – korunáče vějířového a šedomodrého. Po nezbytné karanténě se ptáci v novém prostředí pavilónu rychle aklimatizovali. O hnízdění se pokusili nejprve korunáči šedomodří, historicky první mládě se vylíhlo v únoru 2000, rodiče však ihned po vylíhnutí mládě opustili. Velmi dlouho trvalo, než se péči o potomky naučili a úspěšně odchovali teprve až své šesté mládě, které se vylíhlo 11. 11. 2000 a bylo prvním odchovem v ČR. Celkem od tohoto druhu bylo odchováno 7 mláďat.

Problematičtější byl chov korunáčů vějířových. Dva ptáky jsme získali ze ZOO Bojnice, ale krevní test ukázal, že se jedná o samičky. Samce jsme dovezli z Holandska až v říjnu 2000. Obě samičky byly na sebe značně vázané a zpočátku nechtěly samce mezi sebe pustit, spárování se podařilo až v červenci 2001 a v srpnu samice snesla první vajíčko. První hnízdění však bylo neúspěšné, protože hnízdo spadlo. Další pokus následoval v říjnu téhož roku a tentokrát se podařil a 25. 11. 2001 se vylíhlo první mládě korunáče vějířového v královédvorské zoo. Následovala další mláďata a celkem bylo úspěšně odchováno 14 mláďat.

V současné době poslední mládě se vylíhlo 26. 1. 2009 v pavilonu tropických bažin. Odchov je monitorován pomocí kamery a záznam je přenášen na obrazovky do haly, kde mohou průběh odchovu sledovat i návštěvníci.