Nosorožci bílí pojedou do Afriky


7.4.2009
Představenstvo ZOO Dvůr Králové odsouhlasilo plán pokusu záchrany nosorožců tuponosých severní formy. Jedná se o nejvzácnější savce současnosti a ZOO Dvůr Králové vlastní jediné chovu schopné stádo na světě. Proto se většina světových odborníků vyslovila pro poslední možný krok, přesun plodných jedinců do keňské rezervace Ol Pejeta.
Nosorožec tuponosý (zvaný též širokohubý či bílý) severní (Ceratotherium simum cottoni) je v současné době nejvzácnějším nosorožcem světa. Podle údajů z roku 2007 je jistá šance, že čtyři jedinci dosud žijí v Národním parku Garamba (Demokratická republika Kongo) a nálezy z loňského roku hovoří o možném výskytu na jihu Sudánu.

V lidské péči je drženo 8 kusů. V ZOO Dvůr Králové dnes žije 6 jedinců (2 samci a 4 samice ), z nichž 4 až 5 zvířat je stále chovných. Zbývající dva kusy - jde o starý pár, který se již nemůže množit - jsou drženy ve Wild Animal Parku v San Diegu (USA), přičemž samec je majetkem ZOO Chartúm a samice je majetkem ZOO Dvůr Králové.

Rozmnožování nosorožce tuponosého v zajetí nepřináší přes veškerou snahu chovatelů odpovídající výsledky. ZOO Dvůr Králové se snažila rozmnožit severní formu nosorožce bílého desítky let ve spolupráci s Wild Animal Parkem (San Diego, USA), kam byli v roce 1989 přemístěni tři nosorožci (1,2) ze ZOO Dvůr Králové. Ani tam se ale odchov nezdařil. Jediných úspěchů tak dosáhla v letech 1980 - 2000 ZOO Dvůr Králové. Zde byla postupně odchována 4 mláďata (samec a tři samice). Poslední mládě se bohužel narodilo v roce 2000.

Proto se většina světových odborníků vyslovila pro poslední možný krok, který by mohl tato majestátní zvířata zachránit. Tímto krokem je přesun 4 až 5 plodných jedinců do přírodních podmínek, které by mohly navodit přirozené teritoriální a sociální chování potřebné k pravidelnému rozmnožování.

Právě tento plán připravený vedením ZOO a podpořený odborníky na nosorožce z různých koutů světa schválilo na svém pondělním zasedání představenstvo akciové společnosti ZOO Dvůr Králové.

Po velice dlouhém a pečlivém rozhodování odborníci jako nejvhodnější lokalitu vybrali keňskou rezervaci Ol Pejeta Conservacy , kde mají velké zkušenosti se záchranou a reintrodukcí nosorožců dvourohých černých (Sideros bicornis) a také s chovem nosorožců tuponosých jižních. Jedná se o přísně chráněnou oblast v příznivých klimatických podmínkách.

Detaily přesunu se budou nyní dokončovat, nelze zatím přesně stanovit termín transportu. Jisté je, že na pracovníky ZOO čeká jedna z nejvýznamnější a současně nejnáročnějších akcí v historii celé zoo. Vždyť každý z dospělých nosorožců váží kolem dvou tun. Bude nutné zajistit finanční i personální zabezpečení celé akce.

Nosorožci zůstanou i nadále v majetku ZOO Dvůr Králové, do nového domova v rezervaci Ol Pejeta budou pouze deponováni. Trvale budou pod dohledem odborných a vědeckých pracovníků a studentů našich vysokých škol. Do organizace celého projektu je zapojena celá řada ochranářských institucí, které budou pomáhat se zabezpečením projektu včetně získání finanční podpory na jeho realizaci.

Všichni věří, že v nových podmínkách mají nejvzácnější savci světa šanci na záchranu. Šanci postavit se svému osudu a nezmizet ze seznamu zvířat.