Obrazy Jiřího Židlického na prodej


13.10.2009
ZOO Dvůr Králové vlastní rozsáhlou kolekci obrazů a perokreseb jednoho z nejznámějších malířů zvěře Jiřího Židlického. Tato kolekce je nyní na prodej.
Kolekce obsahuje velké olejomalby, akvarely a mnoho menších kreseb. Případní zájemci se mohou obrátit na info@zoodvurkralove.cz pro bližší informace.

Jiří Židlický se narodil v Novém Městě na Moravě. Po vystudování reálky začal studovat na technice vodohospodářské inženýrství. Jeho studia přerušila 1. světová válka, které se zúčastnil na východní a jižní frontě. Tam se začal více zabývat kreslením, jež si zdokonalil školením u Ferd. Engelmüllera, Ludv. Vacátka a B. Klimeše-Koziny.

Po skončení války Židlický studoval na střední lesnické škole v Zákupech a pak jako lesní adjunkt působil na polesí Fryšava nedaleko svého rodiště. Za několik let se vrátil na techniku, vystudoval pojistnou matematiku a jako úředník pracoval na ministerstvu sociální péče a později ve Státním úřadě statistickém, odkud v r. 1943 odešel do důchodu a plně se věnoval umění. Byl velmi plodný, ilustroval 74 knih, své články do časopisů provázel kresbami, vytvořil pozvánky na hon, exlibris, plakáty a pohlednice.

Židlický zemřel 7. října 1950 v Praze. Jeho obrazy jsou v majetku mnoha myslivců. Větší soubory jsou ve sbírkách Národního zemědělského muzea, ZOO Dvůr Králové, muzea v jeho rodišti, Českomoravské myslivecké jednoty a lesnických škol.

…………………
Bližší informace na info@zoodvurkralove.cz nebo 499 311 299.