Svět (bez) pralesů a vzácných zvířat


24.10.2023
Přednáška známého ochránce přírody a spolupracovníka Zoo Liberec Arthura F. Sniegoně a herečky a nadšené milovnice přírody Veroniky Čermák Mackové se koná v přednáškovém sálu Hotelu Safari Lodge. Přednáška se koná v pátek 27. října od 18:00. Vstupné je zdarma.

Střední Afrika je jedním ze světových center biodiverzity a její přírodní bohatství čelí mnohým výzvám: tamní původní pralesy jsou ohroženy těžbou dřeva, rozšiřováním plantáží (např. palmy olejné) i legální či ilegální těžbou zlata. Tyto procesy dále podněcují pytlácký tlak na tamní faunu a kromě masa divokých zvířat je příroda ochuzována o slony kvůli jejich klům, luskouny kvůli šupinám i lidoopy pro pochybné suvenýry.

Cesta Veroniky ve společnosti Arthura na jih Konga vás zavede do útrob džungle při pátrání po vzácných zvířatech i na africký venkov během mise na záchranu luskounů. Při putování žili přednášející na hraně své komfortní zóny a museli čelit úmornému vedru, nedostatku pitné vody, nebezpečnému hmyzu, bujné vegetaci i mocnému atlantickému živlu. Odměnou jim však byla mnohá překvapivá zjištění, která vám představí během prezentace a diskuse.

Přenáška se koná v pátek 27. října od 18.00. Vstupné je zdarma v rámci vstupenky do safari parku, případně příchodem přes recepci Hotelu Safari Lodge.