Výstava Velká pětka Afriky aneb Jít s kůží na trh


10.1.2019
Lev, levhart, nosorožec, slon a buvol, to všechno jsou zvířata tzv. Velké africké pětky. Toto spojení označující pět člověku mimořádně nebezpečných zvířat začali poprvé používat profesionální bílí lovci. Právě tématu Velké pětky se věnuje nová výstava současného rakouského umělce Bernharda Cocianciga, pro jejíž uspřádání si vybral dvorský safari park jako jedinou zahradu ve střední Evropě, kde je všech těchto pět druhů možné spatřit.

Populace nejen Velké pětky, ale i dalších afrických zvířat je silně zasažená pytláctvím a změnami životního prostředí způsobeným člověkem. Umělecká realizace tématu formou malovaných struktur kůže všech pěti zvířat alegoricky vyjadřuje obrat "Jít s kůží na trh". Otisky kopyt a nohou symbolizují pomíjivost živých tvorů, protože i dnes nalézáme zkamenělé stopy dávno vyhynulých praještěrů.

Součástí výstavy je obsáhlá doprovodná brožurka, která je k dispozici každému návštěvníkovi. V ní se autor snaží analyzovat a představit, jaký dopad na zvířecí populace měly a pravděpodobně ještě budou mít nepřetržité zásahy člověka ve smyslu pytláctví a ničení životního prostoru.

Výstavu je možné zhlédnout v galerii Tengenenge do 6. dubna každý den od 10 do 16 hodin.