Vzácný odchov: hadilov písař


2.10.2009
Podařilo se nám odchovat hadilova písaře, vzácný druh afrického dravého ptáka. Je to poprvé v Česku. Mláďata jsou zároveň jediná, která se narodila letos v Evropě.
Hadilov písař (Sagittarius serpentarius) je druh afrického dravého ptáka. Rodové jméno je odvozeno od druhu potravy, kterou příležitostně loví, a tou jsou hadi. Druhový název souvisí s prodlouženými pery v týle sahajícími až na krk a připomínajícími brka, která kdysi nosili písaři zastrčená za uchem. Dosahuje výšky až 150 cm při hmotnosti 2,5 - 4,5 kg, samec i samice jsou stejně zbarveni. Vyskytuje se téměř v celé Africe na jih od Sahary, kde obývá všechny travnaté pláně a savany v různých nadmořských výškách. Vedle hadů se živí hmyzem, např. sarančaty, a také často dalšími drobnými obratlovci. Velké hnízdo staví na solitérních stromech, většinou na akáciích. Snáší obvykle 1-3 bílá vejce, na nichž sedí 42-46 dní.

Pár hadilovů jsme získali koncem roku 2002, po karanténě byli umístěni do výběhu společně s menšími druhy antilop a později do vlastního zimoviště, které sousedí s výběhem žiraf. Hnízdní aktivitu začali projevovat již v roce 2005, kdy se pokoušeli o páření a začali se stavbou hnízda volně ve výběhu. Intenzivněji začali až po přemístění do vlastního pavilonu, kde koncem léta 2008 snesla samice první vejce. Vzhledem k tomu, že ptáci měli postavený zatím jen neumělý základ hnízda, byla vejce odebrána do líhně. První mládě v ZOO Dvůr Králové a zároveň i v Česku se vylíhlo 12. 9. 2008, ale vzhledem k deformaci hrudní kosti se je nepodařilo odchovat a po 8 dnech uhynulo.

V roce 2009 bylo jedno vejce ze snůšky ponecháno ve hnízdě a z něj se 4. 6. 2009 vylíhlo mládě, o které se rodiče vzorně starali. Do zimoviště, kde mají hnízdo postavené, vstupují jen ošetřovatelé, samec je totiž značně agresivní a samice naopak velmi bojácná. V době, kdy již bylo mládě téměř před opuštěním hnízda, snesla samice další vejce, to bylo odebráno do líhně a vráceno zpět do hnízda těsně před líhnutím. Druhé letošní mládě se vylíhlo 19. 8. 2009, v té době již první mládě bylo odděleno do jiné expozice.