Projekt na záchranu nosorožců bílých severních se znovu rozběhl úspěšným odběrem vajíček


18.8.2020
Několik dlouhých měsíců trvala nucená pauza v projektu na záchranu severních bílých nosorožců před vyhubením, kterou způsobila globální pandemie COVID-19. V úterý 18. srpna mezinárodní tým vědců a ochránců přírody konečně mohl v keňské rezervaci Ol Pejeta znovu odebrat vajíčka Fatu i Nájin, dvěma posledním zástupkyním svého druhu na Zemi. Během odběru, který byl třetí v historii, se povedlo odebrat celkem deset vajíček.

Díky podpoře Kenya Wildlife Service a keňského ministerstva pro ochranu divoké přírody a tusirmus mohli experti z německého Leibnizova institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat a Safari Parku Dvůr Králové překonat všechny překážky a zvládnout odběr navzdory všem současným omezením.V této chvíli jsou vajíčka na cestě do Itálie, kde se odborníci pokusí o vytvoření embryí v laboratorních podmínkách. Veškeré kroky probíhají tak, aby tým neztrácel žádný čas ve snaze o záchranu nosorožců bílých severních před úplným vyhubením.

Přesně 12 měsíců po průlomovém prvním odběru vajíček v srpnu 2019 a osm měsíců po druhém mohl mezinárodní tým expertů uskutečnit důležitý třetí odběr vajíček samicím nosorožce bílého severního Fatu a Nájin. K odběru došlo v úterý 18. srpna 2020 v keňské rezervaci Ol Pejet a. Obě samice podstoupily zákrok v celkové anestézii a vědci behěm něj odebrali celkem 10 vajíček – 2 od Nájin a 8 od Fatu. Vědci opět odebírali vajíčka přímo z vaječníků samic pomocí speciální sondy řízené ultrazvukem. Anestézie i samotný odběr proběhly bez problémů.

Ihned po odběru byla vajíčka vypravena na cestu do italské laboratoře Avantea. V následujících dnech budou v laboratoři inkubována, dozrají a vědci je oplodní spermatem již uhynulých samců nosorožce bílého severního. Cílem projektu je vytvořit životaschopná embrya “severních bílých”. Ta zamíří do tekutého dusíku, stejně jako tři embrya, která se povedlo vytvořit během uplynulých procedur.

“Pokrkoky, jichž projekt na záchranu nosorožců bílých severních formou asistované reprodukce dosáhl, jsou nesmírně povzbuzující. Všechny nás to naplňuje optimismem k dalšímu plánovanému kroku. Tím je vložení embryí do samic nosorožce bílého jižního přímo zde v rezervaci Ol Pejeta. Věříme, že tento projekt přitáhne pozornost lidí z celého světa k vážné situaci, v níž se řada divokých zvířat nachází, a odvrátí jakékoli snahy vedoucí k zvýšení poptávky po nosorožčích rozích,” uvedl keňský ministr pro ochranu divoké přírody a turismus Najib Balala.

Meznárodní konsorcium BioRescue vedené odborníky z Leibnizova instututu pro výzkum divokých a zoo zvířat (Leibniz IZW), jež je mimo jiné financované německým ministerstvem pro vědu a výzkum a také Nadací ČEZ, muselo odběr uskutečnit několik měsíců po původně plánovaném termínu. Řada opatření spojených s pandemií COVID-19 totiž nevyhnutelně zasáhla i samotný projekt a jeho partnery. Byly to zejména zákaz cestování a kontaktu větších skupin lidí, které znemožnily cestu evropské části týmu do Keni.

Partnerské organizace v čele se Safari Parkem Dvůr Králové a Ol Pejetou navíc samy musely čelit existenčním problémům spojeným s často absolutním výpadkem návštěvníků. Je zřejmé, že pandemie přináší řadu bezprecedentních rizik pro globální ochranu přírody. Dnes nazdory všem problémům partnery projektu na záchranu nosorožců bílých severních pohání odhodlání a naděje. Podle plánu by mládě, které snad v dohledné době přijde na svět, mělo vyrůst ve společnosti Fatu a Nájin. Nájin však nezadržitelně stárne, a tak není možné jakkoli otálet.

Německá ministryně pro vzdělávání a výzkum Anja Karliczek uvedla: “Biodiverzita tvoří základ našich životů. Soustavně je však ohrožována stále intenzivnějším ničením přirozeného prostředí, znečištěním či změnami klimatu. Proto ministerstvo založilo Výzkumnou iniciativu pro záchranu biodiversity. Ta výrazně urychlí výzkum bidodiverzity, lépe prováže jednotlivé aktivity a projekty, a bude životně důležitým přispěvatelem v boji se ztrátou biodiverzity. Navíc usnadníme podnikání okamžitých kroků k ochraně druhů jako právě severních bílých nosorožců v rámci projektu BioRescue. Severní bílý nosorožec je nejen klíčovým druhem v rovnováze africké savany, stal se i symbolem společné snahy expertů bojovat proti ztrátě biodiverzity. Díky mimořádnému nasazení těch, kteří se na projektu podílejí, a jejich podporovatelů nyní existuje reálná šance, že tento prakticky vyhubený druh zachráníme. Nesmírně si cením toho, že jsme v keňské vládě našli silného partnera projektu záchrany severních bílých nosorožců. Nerada bych svým vnoučatům o severních bílých jen vyprávěla. Měla by mít možnost pozorovat tato majestátní zvířata na vlastní oči.”

V tuto chvíli již probíhají přípravy na další krok celé akce, tedy vytvoření embryí. Vědci také přímo v Ol Pejetě vybírají samice nosorožců bílých jižních, které budou vhodnými náhradními matkami a odnosí embrya svých severních příbuzných. Zároveň se experti usnesli na sterilizaci jednoho samce jižního bílého nosorožce. Tento samec, který už v minulosti splodil několik mláďat, bude klíčovým vodítkem pro určení estru samic a vytvoření správného hormonálního prostředí pro ně. K dosažení co nejlepších výsledků v embryotransferu severního bílého nosorožce bude tým zcela spoléhat na zkušenosti s embryotransfery provedenými jižním samicícm v lidské péči. Ty probíhají v řadě evropských zoo s cílem zlepšit výsledky záchranných chovů jižních bílých nosorožců mimo Afriku.

Update: Z odebraných vajíček nevznikla embrya. Je třeba vytrvat

Navzdory složitým podmínkám se mezinárodnímu týmu BioRescue podařilo 18. srpna v keňské rezervaci Ol Pejeta získat celkem 10 vajíček od Fatu a Nájin, posledních dvou samic nosorožce bílého severního. Šlo už o třetí odběr v projektu na záchranu tohoto druhu před úplným vyhubením. Vědci následně odebraná vajíčka v laboratorních podmínkách oplodňují spermatem již uhynulých samců a vytvářejí životaschopná embrya, která v budoucnu odnosí náhradní matky. V případě posledního odběru v laboratoři dozrála pouze dvě vajíčka, i když oplodněno jich semenem severního bílého nosorožce bylo nakonec celkem šest. Bohužel, vzhledem k nízké kvalitě vajíček se tentokrát žádné nevyvinulo do stádia životaschopného embrya, které by mohlo být využito pro budoucí embryo transfer.

Prof. Thomas Hildebrandt, který je vědeckým lídrem projektu BioRescue, k tomu uvádí: „Jde o nesmírně složitou vědeckou proceduru, která posouvá hranice možného v rámci asistované reprodukce nosorožců. Tak jako v jakémkoli jiném vědeckém počínání, ani tady není možné předpokládat, že každý krok bude zcela úspěšný. V současnosti máme tři zmrazená embrya nosorožců bílých severních z prvních dvou odběrů. To je dobrý základ pro naši budoucí práci. Nynější situace pouze potvrzuje, jak důležité je získat co nejvíc vajíček a vytvořit co nejvíc embryí. Nezbývá nám než doufat, že naše další práce nebude narušena omezeními, jaká jsme zažili v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Vajíčka a následně vytvořená embrya jsou nezbytná pro umělou reprodukci nosorožců bílých severních a jakýkoli genetický materiál, který se nám nepovede odebrat, je nenávratně ztracen.”

Fotogalerie

O zvířeti