Mimořádný okamžik v záchraně nosorožců bílých severních: V Ol Pejetě se podařilo odebrat vajíčka z posledních dvou samic


23.8.2019
Na světě žijí pouze dvě poslední samice nosorožce bílého severního – Nájin a Fatu. Jediná naděje těchto nosorožců na přežití spočívá v umělých technikách reprodukce, které však pro ně musejí být speciálně vyvinuty. Tým špičkových veterinářů včera samicím odebral vajíčka a dopravil je do Evropy. Jedná se o přelomový zákrok, který byl u severních bílých nosorožců proveden vůbec poprvé. V keňské rezervaci Ol Pejeta ho společně provedli odborníci Safari Parku Dvůr Králové, Leibnizova institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat v Berlíně (IZW), společnosti Avantea, rezervace Ol Pejeta a vládní organizace Kenya Wildlife Service (KWS).

Vajíčka budou nyní oplodněna zamraženým spermatem z už uhynulých samců nosorožce bílého severního, následně se z nich vědci pokusí v laboratoři vytvořit embryo a později ho vložit do náhradní matky příbuzného nosorožce bílého jižního. Vyvinutí celé procedury trvalo několik let. “Jak samotný postup, tak některé nástroje musely být navrženy a připraveny na míru těmto zvířatům,” uvedli profesor Thomas Hildebrandt z IZW Berlín a David Ndeereh z Kenya Wildlife Service, kteří společně vedli zákrok, při němž se podařilo každé ze samic odebrat pět vajíček. Ukázalo se tak, že obě samice stále cyklují.

K zákroku byla použita speciální sonda a ultrazvuk. Sondou s jehlou veterináři odebrali dosud nevyzrálá vajíčka (oocyty) přímo z vaječníků, zatímco zvířata byla celou dobu pod celkovou narkózou. Celá akce je výsledkem mnohaletého výzkumu, vývoje speciálních nástrojů a také trénování odběru vajíček na příbuzných nosorožcích bílých jižních chovaných v evropských zoologických zahradách.

“Musím poděkovat kolegům ze Salzburgu, Budapešti, Chorzówa, Pairi Daisa parku a dalších evropských zoologických zahrad. Umožnili na jejich nosorožcích vyzkoušet odběr vajíček a tím významně posunout celý projekt. Včerejší zákrok dokazuje, že prvotřídní spolupráce mezi vědci, odborníky ze zoologických zahrad a ochranáři působícími přímo v terénu může pomoci i druhům, které jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím,” dodává Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové, odkud obě samice pocházejí.

Právě Nájin a Fatu s dalšími dvěma samci byli v prosinci 2009 v rámci partnerství dvorského safari parku, rezervace Ol Pejeta a Kenya Wildlife Service převezeni do Keni. V té době se předpokládalo, že africké prostředí podpoří jejich reprodukci. Navzdory tomu, že páření mezi zvířaty opravdu proběhlo, samice nikdy úspěšně nezabřezly. “Vzhledem k nepříznivým výsledkům vyšetření obou samic v roce 2014 jsme došli k závěru, že ani jedna z nich není schopná přirozeně zabřeznout a ani donosit mládě,” říká Robert Hermes z IZW Berlín. Dva samci, Suni a Sudán, uhynuli v roce 2014 a 2018. Jejich sperma bylo však uchováno k dalšímu použití pro chvíli, kdy bude dosáhnuto dostatečného pokroku ve vývoji umělých metod reprodukce. Oba by tak mohli i po smrti předat své geny dál budoucí generaci severních bílých nosorožců.

„Na jednu stranu nás mrzí, že Nájin a Fatu jsou posledními dvěma zástupkyněmi svého druhu a že za tím bohužel stojí chamtivost lidí a to, jak bezohledně se k přírodě chováme. Zároveň jsme ale nesmírně hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto přelomového okamžiku v záchraně severních bílých nosorožců. Doufám, že tímto krokem začíná nové éra, ve které lidé konečně pochopí, že ochrana přírody není luxus, ale naprostá nezbytnost,” říká Richard Vigne, ředitel rezervace Ol Pejeta.

“Včerejší zákrok ukázal, že vytvoření embrya nosorožce bílého severního v laboratoři – což se dosud nikomu nepodařilo - je teď reálnější než kdykoli předtím,” uvádí Cesare Galli z institutu Avantea. V jeho laboratoři budou nyní vajíčka oplodněna zamraženým semenem samců Suniho a Saúta.

“Vynaložené úsilí a spolupráce všech, kdo se na záchraně severních bílých nosorožců podílí, by měly být vzorem i při rozhodování politiků na právě probíhajících jednáních konference CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) v Ženevě. Techniky asistované reprodukce by měly přitáhnout pozornost světa ke kritické situaci nosorožců a zajistit, abychom se vyhnuli rozhodnutím, která by podlamovala vynucování práva a přispěla ke zvýšení poptávky po nosorožčí rohovině,” řekl Najib Balala, keňský ministr turistiky a ochrany přírody.

“Těší nás, že nás toto partnerství posunulo o krok blíže k záchraně severních bílých nosorožců, a to zvláště s ohledem na smutnou smrt Sudána, posledního severního bílého samce, který v Keni uhynul před rokem,” doplnil John Waweru, ředitel Kenya Wildlife Service.

Odběr vajíček z nosorožčích samic je součástí mezinárodního výzkumného projektu s názvem “BioRescue”, na němž se podílí IZW Berlín, Avantea a Safari Park Dvůr Králové a který finančně podporuje německé Federální ministerstvo pro vědu a výzkum (BMBF). Odběry vajíček a vytváření embryí podporuje rovněž Nadace ČEZ. Cílem projektu přitom není pouze vytvoření embrya v laboratoři z odebraných vajíček a spermatu, ale zahrnuje rovněž výzkum vývoje pohlavních buněk z kmenových buněk nosorožců. V rámci této části projektu jsou zkoumány možnosti přetvoření obyčejných tělních buněk z uchovaných vzorků (z kůže, srsti apod.) z nosorožců bílých severních na tzv. indukované pluripotentní buňky (jedná se o buňky, ze kterých se může dále vytvořit jakákoli jiná tělní buňka), a poté na primordiální zárodečné buňky (buňky specializované na založení nového jedince). Ze zárodečných buněk mohou vědci poté v laboratoři vyvinout vajíčko nebo spermii – to vše za účelem budoucího zvýšení genové pestrosti nově vznikající populace nosorožců bílých severních.

Výzkum kmenových buněk má za “BioRescue” konsorcium na starosti Max Delbrückovo centrum molekulární medicíny (Německo), Kyushu University (Japonsko) a Northwestern University (USA). Součástí výzkumu je rovněž řešení etických otázek týkající se celého projektu, které vedou odborníci z Univerzity Padova v Itálii.

Více o záchraně nosorožců bílých severních najdete na:

https://safaripark.cz/cz/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/zachrana-nosorozcu-severnich-bilych

Fotogalerie

O zvířeti